Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Documents détaillants le Budget de la commune d'Anderlecht pour l'année 2017.'.