Ajouter un widget

Pour ajouter un widget pour Mandaten en vergoedingen aan bestuurders in opdracht van de gemeente Elsene voor de jaren 2014-2015-2016, copiez et collez le code suivant dans votre page web :

Le widget ressemblera à ceci :