Ajouter un widget

Pour ajouter un widget pour Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de stad Brussel sinds 2006, copiez et collez le code suivant dans votre page web :

Le widget ressemblera à ceci :