Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'La liste des Magazines, livres, prospectus financ├ęs partiellement ou totalement par la Commune.'.