Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Attribution de subsides aux organismes extérieurs à la commune, ASBL et autres'.