Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Présences en réunion - Organismes publics liés à la Ville de Mons'.