Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Contractuele verbintenissen Stad Antwerpen-softwareleverancier eBesluit'.