Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - mandaten sociale huisvestingsmaatschappij

In afwachting van een heroverweging door De Moderne Woning m.b.t. hun afhandeling van deze aanvraag.

Geachte De Moderne Woning,

In overeenstemming met de ordonnantie van 2006 over de openbaarheid van bestuur voor publieke mandaten (http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...), vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, voor elk jaar sinds 2006,
van volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura
overgemaakt aan de mandatarissen van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Met de meeste hoogachting,

Yves Coudron (Het Nieuwsblad / De Standaard)

Geachte De Moderne Woning,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - mandaten sociale huisvestingsmaatschappij' om informatie te bekomen van De Moderne Woning.

In overeenstemming met de ordonnantie van 2006 over de openbaarheid van bestuur voor publieke mandaten (http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-..., vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, voor elk jaar sinds 2006,
van volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura
overgemaakt aan de mandatarissen van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Met de meeste hoogachting,

Yves Coudron (Het Nieuwsblad / De Standaard)

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/vr...

Hoogachtend,

Yves Coudron