Verwijderen asbest Papenvest

L. Ortega made this Openbaarheid van bestuur request to Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM),

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, wens ik graag onderstaand stuk te ontvangen:

De data van alle renovaties ter verwijdering van asbest in de vijf woonblokken van de Papenvest (Rempart des Moines). Tevens vraag ik de facturen van de aannemers die de asbest verwijderden en de contracten die de stad afsloot met de aannemers.

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle data, facturen en contracten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Laura Ortega Aranda