Vergoedingen en onkosten van publieke mandatarissen in vzw's

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Beste directie van Mabru,

Sinds januari 2006 is er in Brussel een ordonnantie van kracht over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ik voeg hierbij de link naar die ordonnatie:
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

In overeenstemming met deze ordonnantie vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, sinds 2006, van de vergoedingen en onkosten die worden betaald aan de publieke mandatarissen in uw organisatie.

Kunt u mij de ontvangst van deze vraag bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Beste directie van Mabru,

Op 1 november stuurde ik u een vraag naar informatie in het kader van de openbaarheid van bestuur.
Hebt u die ontvangen?
Kunt u mij zeggen wanneer ik een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Anicee Henin, MABRU - De vroegmarkt - 1000 Bxl

2 bijlagen

Mevrouw,

 

U vindt zoals gevraagd de informatie in bijlage.

De gedeclareerde vergoedingen in het bestand zijn niet langer van
toepassing, volgens de regels van goed bestuur die door de Stad Brussel
zijn aangenomen en in afwachting van de aanpassing van de regionale
normen.

Voor meer informatie kunt u vanaf 1 december met de directeur Laurent Nys
(die momenteel met ziekteverlof is) contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

 

[1]Signature Anicée new logo

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Nina Verhaeghe
[[2]mailto:[FOI #440 email]]
Verzonden: dinsdag 21 november 2017 15:40
Aan: Nadia Vanhaeren <[3][adresse email]>
Onderwerp: Re: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur -
Vergoedingen en onkosten van publieke mandatarissen in vzw's

 

Beste directie van Mabru,

 

Op 1 november stuurde ik u een vraag naar informatie in het kader
van de openbaarheid van bestuur.

Hebt u die ontvangen?

Kunt u mij zeggen wanneer ik een antwoord kan verwachten?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.

[6][FOI #440 email]

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt,
worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [7]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt,
kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te
plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[FOI #440 email]
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[FOI #440 email]
5. http://transparencia.be/help/officers
6. mailto:[FOI #440 email]
7. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Beste directie van Mabru,
Beste mevrouw Henin,

Dank voor uw antwoord.
Is het ook mogelijk om, zoals gevraagd, dezelfde informatie te krijgen voor de voorgaande jaren? Dus vanaf 2006, het jaar waarin de ordonnantie ivm openbaarheid van bestuur van kracht werd?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe

Anicee Henin, MABRU - De vroegmarkt - 1000 Bxl

1 bijlage

Madame,
 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le directeur, Laurent Nys (en copie),
à partir du 1er décembre pour disposer des documents dont vous avez
besoin.
Nous ne bénéficions d’aucun fonds publics, mais nous avons toujours fait
toutes les déclarations à la Région comme la loi nous l’impose. 
Monsieur Nys vous recevra avec plaisir et vous laissera le temps de
prendre les documents que vous souhaitez.
Merci de vous munir de votre carte de presse lors de votre venue.
Bien cordialement,
 
-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [[1]mailto:[FOI #440 email]]
Envoyé : mercredi 22 novembre 2017 12:02
À : Anicee Henin <[adresse email]>
Objet : Re: TR: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur -
Vergoedingen en onkosten van publieke mandatarissen in vzw's
 
Beste directie van Mabru,
Beste mevrouw Henin,
 
Dank voor uw antwoord.
Is het ook mogelijk om, zoals gevraagd, dezelfde informatie te krijgen
voor de voorgaande jaren? Dus vanaf 2006, het jaar waarin de ordonnantie
ivm openbaarheid van bestuur van kracht werd?
 
Met vriendelijke groeten,
 
Nina Verhaeghe
 

De aangehaalde delen tonen