Vergoedingen en onkosten van lokale mandatarissen

De aanvraag werd beantwoord.

Beste vzw Atomium,
Geachte heer Simons,

Sinds januari 2006 is er in Brussel een ordonnantie van kracht over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ik voeg hierbij de link naar die ordonnatie:
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

In overeenstemming met deze ordonnantie vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, sinds 2006, van de vergoedingen en onkosten die worden betaald aan de publieke mandatarissen in uw organisatie.

Kunt u mij de ontvangst van deze vraag bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Beste vzw Atomium,
Geachte heer Simons,

Bijna een maand geleden, meer bepaald op 25/10, stelde ik u een vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur.

Kunt u mij de ontvangst van die vraag bevestigen aub?
Kunt u mij een indicatie geven wanneer ik een antwoord kan verwachten? Als u de informatie niet wil geven, kunt u mij dat dan ook laten weten aub?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Henri Simons, vzw Atomium

Mevrouw,

 

Gelieve de vertraging van mijn antwoord te willen verontschuldigen, maar
ik  kan mij uw eerste mail niet herinneren

Dit zijn de leden van de raad van bestuur van de Atomium vzw:

 

Carton de Tournai Vincent

Close Philippe, wie vervangen zal worden door Karine Lalieux op 14/12

Dekeuleneer Eric

Delforge Denis

Goldstein Yves

Klees Pierre

Thielemans Freddy

Waterkeyn Patrick

Lelon Frank

Witte Els

Delforge Gilles

Milquet Joelle

Courtois Alain

 

Er worden geen aanwezigheidjetons gegeven, en er werd geen enkele
vergoeding  betaald.

De vzw is een prive vzw en het monument behoort tot de Atomium vzw. 

 

Le 21 nov. 2017 à 15:04, Nina Verhaeghe
<[1][FOI #428 email]> a écrit :

Beste vzw Atomium,
Geachte heer Simons,
Bijna een maand geleden, meer bepaald op 25/10,  stelde ik u een vraag
in het kader van de openbaarheid van bestuur.
Kunt u mij de ontvangst van die vraag bevestigen aub?
Kunt u mij een indicatie geven wanneer ik een antwoord kan verwachten?
Als u de informatie niet wil geven, kunt u mij dat dan ook laten weten
aub?
Met vriendelijke groeten,
Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

De aangehaalde delen tonen

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[4][FOI #428 email]
Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid
[5]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...
Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan
u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen
naar onze website.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #428 email]
2. mailto:[FOI #428 email]
3. http://transparencia.be/help/officers
4. mailto:[FOI #428 email]
5. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dag mijnheer Simons,

Dank voor uw antwoord.

Mijn vraag kadert in een groter onderzoek (dat we voeren met verschillende media) naar de vzw's in de Brusselse gemeenten (van het hele gewest) en gaat terug in de tijd tot 2006, het jaar van de ordonnantie op openbaarheid van bestuur.
Is het zo dat uw antwoord geldt voor al die jaren, dus van 2006 tot nu, dat er dus al die jaren geen zitpenningen en geen onkosten werden betaald? Indien niet, is het mogelijk inzage te krijgen in de jaarlijkse overzichtstabellen van de betaalde vergoedingen (ook onkosten) die in het verleden wel werden betaald?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Henri Simons, vzw Atomium

Ja voor al die jaren en zelfs vroeger met andere voorzitters, Persoons, De
Lille en me zelf 
Le 21 nov. 2017 à 18:38, Nina Verhaeghe
<[1][FOI #428 email]> a écrit :

Dag mijnheer Simons,
Dank voor uw antwoord.
Mijn vraag kadert in een groter onderzoek (dat we voeren met
verschillende media) naar de vzw's in de Brusselse  gemeenten (van het
hele gewest) en gaat terug in de tijd tot 2006, het jaar van de
ordonnantie op openbaarheid van bestuur.
Is het zo dat uw antwoord geldt voor al die jaren, dus van 2006 tot nu,
dat er dus al die jaren geen zitpenningen en geen onkosten werden
betaald? Indien niet, is het mogelijk inzage te krijgen in de jaarlijkse
overzichtstabellen van de betaalde vergoedingen (ook onkosten) die in
het verleden wel werden betaald?
Met vriendelijke groeten,
Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

De aangehaalde delen tonen

Mijnheer Simons,
Dank voor uw antwoord

Nina Verhaeghe