Toepassing "Bij gratie gods"

Jelle Rogiers made this Openbaarheid van bestuur request to Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - FOD BIZA

Graag dien ik dit verzoek in. Ik twijfel namelijk over een item, dewelke op het internet op het ene moment wordt ontkracht en het andere moment wordt aangenomen als waarheid.

Mijn verzoek: Is onze Koning, Koning Filip, “bij gratie Gods” benoemd? Is er sprake van toepassing "bij gratie gods" in de wetgeving van onze samenleving van het land België? Zo ja, graag een overzicht van de juiste documentatie.

Graag een duidelijk op mijn vraag met een zelf te kiezen referentienummer.

Hoogachtend,

Jelle Rogiers

Publiciteadministration-Openbaarheidvanbestuur, Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken

Nous avons bien reçu votre message.

Conformément à la loi relative à la publicité de l'administration du 11.04.1994, nous vous communiquerons dans les 30 jours la suite donnée à votre requête.

Entretemps, veuillez ne pas nous contacter concernant le même dossier.

Pour plus d'informations, consultez notre FAQ via https://dofi.ibz.be/fr/themes/propos/pub...

We hebben uw bericht goed ontvangen.

Overeenkomstig de wet openbaarheid van bestuur dd. 11.04.1994, brengen we u binnen de 30 dagen op de hoogte van het gevolg dat eraan gegeven wordt.

Gelieve ons met betrekking tot deze vraag intussen niet meer te contacteren.

Raadpleeg voor meer info onze FAQ via https://dofi.ibz.be/nl/themes/propos/ope...