Parkeerbeleid: Tijdsspanne, zonale signalisatie, parking zwembad

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Gemeente Evere, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte Gemeente Evere,

Graag had ik uw parkeerbeleid begrepen en daarom vraag ik u volgende informatie die u volgens de wet op openbaarheid moet geven :
- aantal retributies in 2017 op uw grondgebied
- aantal retributies in 2108 tot eind mei en daarna
- aantal klachten over retributies tot eind mei en vanaf juni ( parking Brussels)
- Inkomens per jaar van parkeermachines
- Inkomens per jaar van retributies +splitsing vóór 17 u en na 17u
- Distributie over belaste burgers : bewoners van Evere en andere gemeenten
- de (meer)kost om na 17u te laten controleren
- het aantal platen die waarschuwen
- het aantal zones met " zonale signalisatie " en waar die liggen

Hoogachtend,
Erik Vanden Abeele