Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz made this Openbaarheid van bestuur request to Gemeente Kraainem as part of a batch sent to 65 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De aanvraag werd beantwoord.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : aleen agenda maar geen ontwerpbesluiten/toelichting en bijlagen op uw website
Beste Gemeente Kraainem
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Post Info, Gemeente Kraainem

Beste

Wij melden u de goede ontvangst van uw email, waarvoor dank.
We hebben uw bericht aan de verantwoordelijke dienst doorgestuurd, die het
zo snel mogelijk zal behandelen.

Met vriendelijke groeten
Dienst onthaal

Madame, Monsieur

Nous accusons bonne réception de votre e-mail.
Nous avons transmis votre demande au service concerné qui ne manquera pas
de la traiter dans les plus brefs délais.

Bien à vous,
La réception

Secretariaat_bestuursorganen, Gemeente Kraainem

1 bijlage

Beste

 

Langs deze weg beantwoord ik graag uw vragen.

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

U mag deze documenten 7 dagen voorafgaand aan de gemeenteraad van april
verwachten. Op voorwaarde uiteraard dat ze gedeeld mogen worden in het
kader van de passieve openbaarheid van bestuur.

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

U mag deze documenten 7 dagen voorafgaand aan de gemeenteraad van april
verwachten. Op voorwaarde uiteraard dat ze gedeeld mogen worden in het
kader van de passieve openbaarheid van bestuur.

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

De gemeente voert reeds al haar decretale verplichtingen uit in het kader
van de actieve openbaarheid van bestuur. De burger kan de documenten van
de gemeenteraad waarvan wij verplicht zijn om ze actief te publiceren
terugvinden op onze website: [1]https://kraainem.meetingburger.net/. De
documenten die u opvraagt kunnen deel uitmaken van de passieve
openbaarheid van bestuur en moeten dus opgevraagd worden.

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

De documenten van onze verschillende bestuursorganen die deel uitmaken van
de actieve openbaarheid van bestuur zijn terug te vinden op onze website:
[2]https://kraainem.meetingburger.net/

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team secretariaat

Lokaal bestuur Kraainem

Arthur Dezangrélaan 17 | 1950 Kraainem

[3]www.kraainem.be

[4]logoKraainem2021-voor-handtekening

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail verstuurde of
ontvangen berichten niet beschouwd worden als officiële briefwisseling. Om
bewijskracht in rechte te kunnen hebben, moet alle correspondentie dan ook
via briefwisseling verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De
inhoud van de door het lokaal bestuur verstuurde e-mail verbindt de
gemeente Kraainem aldus op generlei wijze, noch kan de aansprakelijkheid
van het lokaal bestuur erdoor in het gedrang worden gebracht.

 

Wij verwerken je gegevens conform de privacywetgeving, voor meer
informatie lees ons privacybeleid op
[5]www.kraainem.be/nl/privacyverklaring-gemeente-kraainem.

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[6][FOI #3989 email]>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:56
Aan: Post Info <[7][Kraainem request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Cher/Chère Commune de Kraainem,

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[12][FOI #3989 email]

 

 

 

Is [13][Kraainem request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Kraainem? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[14]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[15]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://kraainem.meetingburger.net/
2. https://kraainem.meetingburger.net/
3. http://www.kraainem.be/
5. http://www.kraainem.be/nl/privacyverklar...
6. mailto:[FOI #3989 email]
7. mailto:[Kraainem request email]
8. mailto:[FOI #3989 email]
9. mailto:[Kraainem request email]
10. https://transparencia.be/change_request/...
11. https://transparencia.be/help/officers
12. mailto:[FOI #3989 email]
13. mailto:[Kraainem request email]
14. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
15. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Sent request to Gemeente Kraainem again.

Secretariaat_bestuursorganen, Gemeente Kraainem

5 bijlagen

Beste

 

In bijlage de gevraagde documenten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team secretariaat

Lokaal bestuur Kraainem

Arthur Dezangrélaan 17 | 1950 Kraainem

[1]www.kraainem.be

[2]logoKraainem2021-voor-handtekening

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail verstuurde of
ontvangen berichten niet beschouwd worden als officiële briefwisseling. Om
bewijskracht in rechte te kunnen hebben, moet alle correspondentie dan ook
via briefwisseling verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De
inhoud van de door het lokaal bestuur verstuurde e-mail verbindt de
gemeente Kraainem aldus op generlei wijze, noch kan de aansprakelijkheid
van het lokaal bestuur erdoor in het gedrang worden gebracht.

 

Wij verwerken je gegevens conform de privacywetgeving, voor meer
informatie lees ons privacybeleid
op [3]www.kraainem.be/nl/privacyverklaring-gemeente-kraainem.

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Van: Secretariaat_bestuursorganen
Verzonden: woensdag 5 april 2023 09:42
Aan: [FOI #3989 email]
<[FOI #3989 email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Beste

 

Langs deze weg beantwoord ik graag uw vragen.

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

U mag deze documenten 7 dagen voorafgaand aan de gemeenteraad van april
verwachten. Op voorwaarde uiteraard dat ze gedeeld mogen worden in het
kader van de passieve openbaarheid van bestuur.

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

U mag deze documenten 7 dagen voorafgaand aan de gemeenteraad van april
verwachten. Op voorwaarde uiteraard dat ze gedeeld mogen worden in het
kader van de passieve openbaarheid van bestuur.

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

De gemeente voert reeds al haar decretale verplichtingen uit in het kader
van de actieve openbaarheid van bestuur. De burger kan de documenten van
de gemeenteraad waarvan wij verplicht zijn om ze actief te publiceren
terugvinden op onze website: [4]https://kraainem.meetingburger.net/. De
documenten die u opvraagt kunnen deel uitmaken van de passieve
openbaarheid van bestuur en moeten dus opgevraagd worden. Daarbij komt ook
dat het actief publiceren van alle bijlage voor een faciliteitengemeente
zou beteken dat we al deze documenten moeten vertalen, wat een
aanzienlijke kost met zich mee zou brengen.

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

De documenten van onze verschillende bestuursorganen die deel uitmaken van
de actieve openbaarheid van bestuur zijn terug te vinden op onze website:
[5]https://kraainem.meetingburger.net/

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team secretariaat

Lokaal bestuur Kraainem

Arthur Dezangrélaan 17 | 1950 Kraainem

[6]www.kraainem.be

[7]logoKraainem2021-voor-handtekening

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail verstuurde of
ontvangen berichten niet beschouwd worden als officiële briefwisseling. Om
bewijskracht in rechte te kunnen hebben, moet alle correspondentie dan ook
via briefwisseling verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De
inhoud van de door het lokaal bestuur verstuurde e-mail verbindt de
gemeente Kraainem aldus op generlei wijze, noch kan de aansprakelijkheid
van het lokaal bestuur erdoor in het gedrang worden gebracht.

 

Wij verwerken je gegevens conform de privacywetgeving, voor meer
informatie lees ons privacybeleid op
[8]www.kraainem.be/nl/privacyverklaring-gemeente-kraainem.

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[9][FOI #3989 email]>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:56
Aan: Post Info <[10][Kraainem request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Cher/Chère Commune de Kraainem,

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[15][FOI #3989 email]

 

 

 

Is [16][Kraainem request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Kraainem? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[17]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[18]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.kraainem.be/
3. http://www.kraainem.be/nl/privacyverklar...
4. https://kraainem.meetingburger.net/
5. https://kraainem.meetingburger.net/
6. http://www.kraainem.be/
8. http://www.kraainem.be/nl/privacyverklar...
9. mailto:[FOI #3989 email]
10. mailto:[Kraainem request email]
11. mailto:[FOI #3989 email]
12. mailto:[Kraainem request email]
13. https://transparencia.be/change_request/...
14. https://transparencia.be/help/officers
15. mailto:[FOI #3989 email]
16. mailto:[Kraainem request email]
17. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
18. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...