Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz made this Openbaarheid van bestuur request to Gemeente Westerlo as part of a batch sent to 69 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Westerlo
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Gemeente Westerlo again.

Info Westerlo, Gemeente Westerlo

Beste

Hartelijk dank voor uw aanvraag voor toegang tot bestuursdocumenten van 10 april 2023. We hebben ze deze keer goed ontvangen. De aanvraag van 26 maart 2023, waarin u in deze mail verwijst, was automatisch als spam beoordeeld door onze mailserver en zo in onze spamfilter terechtgekomen en niet opgemerkt. Omdat het daardoor niet mogelijk meer is/was om de aanvraag binnen 20 kalenderdagen (na 26 maart) te beantwoorden, wordt de beantwoordingstermijn conform artikel II.44 van het bestuursdecreet verlengd met 20 dagen. U mag het antwoord dus verwachten voor 6 mei, maar allicht al sneller!

Christophe Sproelants
communicatieverantwoordelijke

Communicatiedienst Westerlo
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
014 53 92 41 en 0478 62 77 99
[adresse email]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4203 email]>
Verzonden: maandag 10 april 2023 21:43
Aan: Info Westerlo <[Westerlo request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

Beste Gemeente Westerlo

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4203 email]

Is [Westerlo request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Westerlo? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Christophe Sproelants, Gemeente Westerlo

4 bijlagen

Beste

 

In bijlage vindt u de beslissing van de algemeen directeur van 18 april
2023 over uw aanvraag voor toegang tot bestuursdocumenten
(ontwerpbesluitenbundel met bijlagen en agenda met samenvattingen volgende
gemeenteraad) en een antwoord op uw vragen in verband met het openbaar
maken van de agenda van de gemeenteraad.

 

Neem gerust contact met ons op indien u nog vragen hebt. Voor aanvragen
ivm openbaarheid van bestuur kan u ook terecht op
.[1]https://www.westerlo.be/e-loket-communic....
U kan eventueel tegen deze beslissing in beroep gaan binnen een termijn
van dertig kalenderdagen die ingaat de dag na het versturen van deze
beslissing. Het beroep dient te worden gericht aan de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie,
Departement Kanselarij en Bestuur. Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88,
1000 Brussel , 02 553 57 25 en [2][adresse email].

 

 

 

Christophe Sproelants
communicatieverantwoordelijke

 

Communicatiedienst Westerlo
Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo

014 53 92 41 en 0478 62 77 99

[3][adresse email]

 

[4][IMG]

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.westerlo.be/e-loket-communic...
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[adresse email]
4. https://www.westerlo.be/