Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz made this Openbaarheid van bestuur request to Gemeente Temse as part of a batch sent to 59 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Temse
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Kristof Van Remoortere, Gemeente Temse

Beste

Wij hebben uw vraag goed ontvangen. We bekijken deze verder.
Binnen welke termijn verwacht u een antwoord?

Met vriendelijke groet

Kristof Van Remoortere | Team- en projectverantwoordelijke Beleids- en bestuursondersteuning
Lokaal Bestuur Temse
AC De Zaat | Frans Boelplein 1 | 9140 Temse
03 710 12 76 | [adresse email]
www.temse.be

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4325 email]>
Verzonden: donderdag 30 maart 2023 0:36
Aan: _LBT Info <[adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Geachte [Authority name],

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4325 email]

Is [Tamise request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Temse? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Disclaimer Lokaal Bestuur Temse

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Lokaal Bestuur Temse staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over Lokaal Bestuur Temse raadpleegt u www.temse.be<http://www.temse.be>, www.ocmwtemse.be<http://www.ocmwtemse.be> of www.sleutelzorgtemse.be<http://www.sleutelzorgtemse.be>

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint

Sent request to Gemeente Temse again.

Kristof Van Remoortere, Gemeente Temse

6 bijlagen

Beste

 

Hieronder vindt u in blauwe kleur de antwoorden namens de gemeente Temse.

 

Met vriendelijke groet

 

[1]Logo Kristof Van Remoortere | Team- en projectverantwoordelijke
Beleids- en bestuursondersteuning
Lokaal Bestuur Temse
AC De Zaat | Frans Boelplein 1 | 9140 Temse
03 710 12 76 | [2][adresse email]
[3]www.temse.be
[4]Facebook icon [5]LinkedIn icon [6]Youtube icon 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[7][FOI #4325 email]>

Verzonden: donderdag 30 maart 2023 0:36

Aan: _LBT Info <[8][adresse email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting
/bijlagen

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

In bijlage zenden wij u de toelichtingen en ontwerpbeslissingen van de
gemeenteraad van 27 maart 2023.

De bijhorende bijlagen/dossierstukken bij de behandelde punten kunt u
downloaden via volgende link: [9]https://we.tl/t-YlYXMcQ4lk

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

Momenteel volgen wij de werkwijze zoals deze voorzien is in het decreet
Lokaal Bestuur en de omzendbrief KB/ABB 2018/4 betreffende het bestuurlijk
toezicht en de bekendmakingsplicht. Hierbij geldt de verplichting om de
agenda’s, besluitenlijsten, verslagen en reglementen van de Gemeente- en
OCMW-raad op de gemeentelijke website te plaatsen. Alle andere documenten
zijn op te vragen in het kader van de openbaarheid van bestuur (cfr.
bestuursdecreet).

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

Alle bekendmakingen zijn terug te vinden via:
[10]https://www.temse.be/bekendmakingen

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[15][FOI #4325 email]

 

 

 

Is [16][Tamise request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Gemeente Temse? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[17]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[18]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Disclaimer Lokaal Bestuur Temse

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit
bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de
afzender te melden. Lokaal Bestuur Temse staat door de elektronische
verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor
informatie over Lokaal Bestuur Temse raadpleegt u [19]www.temse.be,
[20]www.ocmwtemse.be of [21]www.sleutelzorgtemse.be

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint

References

Visible links
1. https://www.temse.be/
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.temse.be/
4. https://www.facebook.com/GemeenteTemse
5. https://www.linkedin.com/company/lokaalb...
6. https://www.youtube.com/channel/UCC2i3eQ...
7. mailto:[FOI #4325 email]
8. mailto:[adresse email]
9. https://we.tl/t-YlYXMcQ4lk
10. https://www.temse.be/bekendmakingen
11. mailto:[FOI #4325 email]
12. mailto:[Tamise request email]
13. https://transparencia.be/change_request/...
14. https://transparencia.be/help/officers
15. mailto:[FOI #4325 email]
16. mailto:[Tamise request email]
17. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
18. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
19. http://www.temse.be/
20. http://www.ocmwtemse.be/
21. http://www.sleutelzorgtemse.be/