Onkosten en vergoedingen van lokale mandatarissen

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had vzw Brussels Major Events, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Beste directie van Brussels Major Events,

Sinds januari 2006 is er in Brussel een ordonnantie van kracht over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ik voeg hierbij de link naar die ordonnatie:
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

In overeenstemming met deze ordonnantie vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, sinds 2006, van de vergoedingen en onkosten die worden betaald aan de publieke mandatarissen in uw organisatie.

Kunt u mij de ontvangst van deze vraag bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Beste directie van Brussels Major Events,

Op 25/10/2017 heb ik u een vraag gesteld in verband met onkosten en vergoedingen van publieke mandatarissen in uw organisatie, sinds 2006.

Kunt u mij bevestigen aub dat u die vraag hebt ontvangen?
Kunt u mij laten weten wanneer ik een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe