Milieuinformatie en inventaris correspondentie over haveninvesteringen

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Antwerpse Ombudsvrouw, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte Antwerpse Ombudsvrouw,

Graag had ik via u alle documentatie ontvangen in het bezit van de stad Antwerpen in verband met de milieu-impact van enkele specifieke investeringen in de Antwerpse haven.

Specifiek ben ik op zoek naar:
- Alle overeenkomsten, memoranda of dergelijke, gemaakt in verband met deze recent aangekondigde havenprojecten:
1) de "Project One" Ineos investering
2) de nieuwe productie-eenheid voor een aniline plant van Covestro
3) de propuleenfabriek van Borealis van 1 miljard EUR
4) de Nippon Shokubai een investering van 350 miljoen EUR
- Alle informatie betreffende milieu-impact van voorgemelde projecten. Specifiek alle informatie over verwachtte uitstoot van zogenaamde "GHG" of broeikasgassen (CO2 en dergelijke) alsook alle andere polluenten (NOx, etc).
- Het verwachtte verbruik en de oorsprong van specifieke grondstoffen zoals schaliegas, propaan, ethaan en dergelijke van voorgemelde projecten.
- Een volledige inventaris van alle correspondentie tussen de bovenvermelde bedrijven en de stad Antwerpen, specifiek de Antwerpse haven en de betrokken kabinetten.
- Alle documentatie betreffende verwachtte ETS regelingen voor bovenvermelde investeringen.
- Alle documentatie en correspondentie toegestuurd aan de stad Antwerpen ter voorbereiding van de presentatie over Ineos op de publiek toegankelijke havencommissie van 19 februari 2019.

De benodigde persoonsinformatie, zoals vereist door artikel II.40 §2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, heb ik u in het kader van deze aanvraag reeds bezorgd.

Hoogachtend,
Thomas Goorden