We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u Sara De Sloover bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.

Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij BGHM

Wij verwachten dat Sara De Sloover het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM),

Kunt u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen:
de tabel (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...) met de volgende gegevens van alle bestuursleden, inclusief het bureau:

- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)
Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Sara De Sloover
journalist Bruzz

Geachte Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM),

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik stel vast dat u mijn aanvraag rond 'Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij BGHM' om informatie te bekomen van Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) niet heeft beantwoord, en dat al niet sinds 25 augustus 2017. De dertig dagen antwoordperiode zijn reeds lang verstreken.

Ik heb tot op heden nog geen antwoord gekregen op onderstaande vraag om informatie die u bij wet verplicht bent om te delen. Bij deze vraag ik u opnieuw en met aandrang om die te beantwoorden.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen:
de tabel (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006, het jaar van de ordonnantie
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Ik verzoek u me de gevraagde documenten over te maken via de website van Transparencia. Ik stel deze vraag ook aan de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten.

Hoogachtend,

Sara De Sloover
Journaliste BRUZZ

Osselaer Caroline,

2 bijlagen

Mevrouw,

Hierbij vindt u de inlichtingen voor de BGHM

Hoogachtend

Caroline OSSELAER
Coordinatrice - Juriste
Tutelle juridique et administrative
cosselaer@slrb.brussels
T +32 2 533 19 13
M

-----Message d'origine-----
De : Société du Logement de la Région Bruxelloise
Envoyé : vendredi 3 novembre 2017 14:09
À : Osselaer Caroline
Objet : TR: Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij BGHM

-----Message d'origine-----
De : Sara De Sloover [mailto:[FOI #370 email]]
Envoyé : jeudi 2 novembre 2017 13:35
À : Société du Logement de la Région Bruxelloise Objet : Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij BGHM

Geachte Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM),

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik stel vast dat u mijn aanvraag rond 'Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij BGHM' om informatie te bekomen van Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) niet heeft beantwoord, en dat al niet sinds 25 augustus 2017. De dertig dagen antwoordperiode zijn reeds lang verstreken.

Ik heb tot op heden nog geen antwoord gekregen op onderstaande vraag om informatie die u bij wet verplicht bent om te delen. Bij deze vraag ik u opnieuw en met aandrang om die te beantwoorden.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen:
de tabel (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt) Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006, het jaar van de ordonnantie Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Ik verzoek u me de gevraagde documenten over te maken via de website van Transparencia. Ik stel deze vraag ook aan de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten.

Hoogachtend,

Sara De Sloover
Journaliste BRUZZ

De aangehaalde delen tonen

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #370 email]

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER SLRB / BGHM<http://www.slrb.irisnet.be/site12/slrb/d...>

We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u Sara De Sloover bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.