Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders door Watermaal-Bosvoorde sinds 2006

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Geachte gemeente Watermaal-Bosvoorde,

Kunt u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Molenbeek of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Sara De Sloover, journalist voor BRUZZ

Information - Participation, Gemeente Watermaal-Bosvoorde

Bonjour,

 

je suis en vacances jusqu'au 24 juillet inclus et ne pourrai donc vous
répondre avant cette date.

 

Pour toute question urgente, veuillez contacter le service d'accueil de la
commune: T. 02.674.74.11. Merci,

 

A bientôt,

 

Dag,

 

Ik ben afwezig tot en met 24 juli

Contact : 02.674.74.11

 

Frédérique Rouge

Service Information - Participation

 

Geachte Gemeente Watermaal-Bosvoorde,
Voor alle duidelijkheid: het gaat om de mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente Watermaal-Bosvoorde

Daarvoor vraag ik de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...)
met het overzicht van de mandaten in openbare instellingen, dwz iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder de gemeente of die onder haar controle of toezicht valt (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder de gemeente Watermaal-Bosvoorde of die onder haar controle of toezicht valt).

Hoogachtend,

Sara De Sloover

Deleuze Olivier, Gemeente Watermaal-Bosvoorde

Geachte,

Dank u voor uw email.

De informative is beschikbaar op http://www.watermael-boitsfort.be/fr/com....

Hoogachtend,

Olivier Deleuze
Bourgmestre - Burgemeester

-----Message d'origine-----
De : Sara De Sloover [mailto:[FOI #313 email]]
Envoyé : jeudi 20 juillet 2017 16:22
À : Information - Participation
Objet : Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders door Watermaal-Bosvoorde sinds 2006

Geachte gemeente Watermaal-Bosvoorde,

Kunt u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen; de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Molenbeek of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Sara De Sloover, journalist voor BRUZZ

De aangehaalde delen tonen

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #313 email]

Is [adresse email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van bestuur aanvragen aan Gemeente Watermaal-Bosvoorde ? Indien dit het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte meneer Olivier Deleuze, gemeente Watermaal-B,

Alvast bedankt voor uw antwoord. De informatie op de site is duidelijk. Wij vragen echter dezelfde informatie ook voor de jaren vanaf 2006.
Indien die niet bestaat, dan graag van de afgelopen vijf jaar (2012-2013-2014-2015-2016).

Hoogachtend,

Sara De Sloover

TIHON Etienne, Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 bijlage

Geachte,
In bijlage vindt u het rapport van het jaar 2016.
Met de meeste hoogachting,
Etienne TIHON - Gemeentesecretaris.

Geachte TIHON Etienne,

Bedankt voor uw antwoord over het jaar 2016 (2015 in de feiten). Ik ben echter ook op zoek naar de informatie voor diezelfde informatie vanaf het jaar 2006, het jaar waarop de ordonnantie (en de verplichting om die informatie bij te houden) in voege is getreden.

Bovendien gaat het niet alleen om de gemeenteraadsleden en schepenen, maar ook alle andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt.

Kan u mij daarom via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen:
de tabel (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...), met het geheel van openbare instellingen, met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Sara De Sloover
Journalist BRUZZ

Geachte Gemeente Watermaal-Bosvoorde,

Bedankt voor uw antwoord over het jaar 2016 (2015 in de feiten). Ik ben echter ook op zoek naar de informatie voor diezelfde informatie vanaf het jaar 2006, het jaar waarop de ordonnantie (en de verplichting om die informatie bij te houden) in voege is getreden.

Bovendien gaat het niet alleen om de gemeenteraadsleden en schepenen, maar ook alle andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt.

Kan u mij daarom via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen:
de tabel (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...), met het geheel van openbare instellingen, met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Sara De Sloover
Journalist BRUZZ

TIHON Etienne, Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 bijlage

Geachte,

Hierbij vindt u de rapporten van 2014 (bezoldigingen 2013) en 2012 (bezoldigingen 2011). Ik ben nog op zoek naar de rapporten van de andere jaren.

TIHON Etienne, Gemeente Watermaal-Bosvoorde

1 bijlage

Hier is het rapport van 2014 (bezoldigingen 2013).

Tihon Etienne, Gemeente Watermaal-Bosvoorde

4 bijlagen

Geachte,
 
Hier vindt u de rapporten van de jaren 2014 (bezoldigingen 2013) en 2012
(bezoldigingen 2011). Ik ben nog op zoek naar de rapporten van vorige
jaren.
MVG,
 

Etienne Tihon - Secrétaire communal – Gemeentesecretaris
Administration communale Watermael-Boitsfort
[1][IMG][2][IMG] Gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde
Place Antoine Gilson, 1  A. Gilsonplein
1170 Watermael-Boitsfort – Watermaal-Bosvoorde

Tel : +32 2 674 74 07 Fax : +32 2 672 52 19

[3][IMG][4][IMG]

 
 
 
-----Message d'origine-----
De : Sara De Sloover [[5]mailto:[FOI #313 email]]
Envoyé : jeudi 2 novembre 2017 14:10
À : Tihon Etienne
Objet : Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders door
Watermaal-Bosvoorde sinds 2006
 
Geachte TIHON Etienne,
 
Bedankt voor uw antwoord over het jaar 2016 (2015 in de feiten). Ik ben
echter ook op zoek naar de informatie voor diezelfde informatie vanaf het
jaar 2006, het jaar waarop de ordonnantie (en de verplichting om die
informatie bij te houden) in voege is getreden.
 
Bovendien gaat het niet alleen om de gemeenteraadsleden en schepenen, maar
ook alle andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die
direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn
controle of toezicht valt.
 
Kan u mij daarom via elektronische weg en in antwoord op deze mail het
volgende doorsturen:
de tabel (conform de ordonnantie van 2006,
[6]http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...),
met het geheel van openbare instellingen, met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde
instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006 Indien er
nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie
sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)
 
Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle
correspondentie erover is beschikbaar op:
[7]http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...
 
Hoogachtend,
 
Sara De Sloover
Journalist BRUZZ
 

De aangehaalde delen tonen

Dag meneer Tihon,

Ik kijk uit naar de rest van de antwoorden.

vriendelijke groeten,
Sara

Tihon Etienne, Gemeente Watermaal-Bosvoorde

4 bijlagen

Mevrouw De Sloover,
 
Zoals beloofd - en naar aanleiding van de beslissing van de GCTB dd
24/11/2017 - heb ik ons archief onderzocht.
De rapporten voor de jaren 2006 en 2007 heb ik gevonden en gescand (zie
bijlage), maar ik vind echter geen dubbel van de rapporten van 2008-2010.
Misschien kunt u deze bij de Gewestelijke Cel Transparentie van
bezoldigingen ontvangen.
 
Hoogachtend,
 

Etienne Tihon - Secrétaire communal – Gemeentesecretaris
Administration communale Watermael-Boitsfort
[1][IMG] Gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde
Place Antoine Gilson, 1  A. Gilsonplein
1170 Watermael-Boitsfort – Watermaal-Bosvoorde

Tel : +32 2 674 74 07 Fax : +32 2 672 52 19

[2][IMG]

 
 
 
_____________________________________________
De : Tihon Etienne
Envoyé : jeudi 2 novembre 2017 17:47
À : 'Sara De Sloover'
Cc : CRUNELLE Samantha; Deleuze Olivier(bgm)
Objet : RE: Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders door
Watermaal-Bosvoorde sinds 2006
 
 
Geachte,
 
Hier vindt u de rapporten van de jaren 2014 (bezoldigingen 2013) en 2012
(bezoldigingen 2011). Ik ben nog op zoek naar de rapporten van vorige
jaren.
<< Fichier: Rapport 2013 transparence rémunérations.pdf >>  << Fichier:
Rapport 2011 transparence rémunérations.pdf >>
MVG,
 

Etienne Tihon - Secrétaire communal – Gemeentesecretaris
Administration communale Watermael-Boitsfort
[3][IMG] Gemeentebestuur Watermaal-Bosvoorde
Place Antoine Gilson, 1  A. Gilsonplein
1170 Watermael-Boitsfort – Watermaal-Bosvoorde

Tel : +32 2 674 74 07 Fax : +32 2 672 52 19

[4][IMG]

 
 
 
-----Message d'origine-----
De : Sara De Sloover [[5]mailto:[FOI #313 email]]
Envoyé : jeudi 2 novembre 2017 14:10
À : Tihon Etienne
Objet : Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders door
Watermaal-Bosvoorde sinds 2006
 
Geachte TIHON Etienne,
 
Bedankt voor uw antwoord over het jaar 2016 (2015 in de feiten). Ik ben
echter ook op zoek naar de informatie voor diezelfde informatie vanaf het
jaar 2006, het jaar waarop de ordonnantie (en de verplichting om die
informatie bij te houden) in voege is getreden.
 
Bovendien gaat het niet alleen om de gemeenteraadsleden en schepenen, maar
ook alle andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die
direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn
controle of toezicht valt.
 
Kan u mij daarom via elektronische weg en in antwoord op deze mail het
volgende doorsturen:
de tabel (conform de ordonnantie van 2006,
[6]http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...),
met het geheel van openbare instellingen, met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde
instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006 Indien er
nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie
sturen van de vijf laatste jaren? (2012-2013-2014-2015-2016)
 
Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle
correspondentie erover is beschikbaar op:
[7]http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...
 
Hoogachtend,
 
Sara De Sloover
Journalist BRUZZ
 

De aangehaalde delen tonen