Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

In afwachting van een heroverweging door Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe m.b.t. hun afhandeling van deze aanvraag.

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Kan u mij aub via elektronische weg en conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) het overzicht geven van de mandaten in openbare instellingen, dwz iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder de gemeente Elsene of die onder haar controle of toezicht valt

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs voor de jaren 2012-2013-2014-2015-2016?

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Hoogachtend,

Yves Coudron

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente' om informatie te bekomen van Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Kan u mij aub via elektronische weg en conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) het overzicht geven van de mandaten in openbare instellingen, dwz iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder de gemeente Elsene of die onder haar controle of toezicht valt

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs voor de jaren 2012-2013-2014-2015-2016?

Alvast bedankt.

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Yves Coudron

Affaires juridiques - Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

1 bijlage

Meneer,

Bijgevoegd vindt u de beraadslaging van het College van burgemeester en schepenen.

Ik wens er u goede ontvangst van.

Met vriendelijke groet,

Laure Van Varenberg
02/761.29.02
Gemeente van Sint-Lambrecht-Woluwe
Juridische dienst

Beste,

Vooreerst bedankt voor uw antwoord. Die aanvraag was inderdaad niet geheel correct, een lapsus van mijn kant. Ik heb op 7 juli een nieuwe aanvraag gedaan, rechtstreeks gericht aan uw gemeente, zonder fout en wacht nog steeds op een antwoord. Kunt u me dat spoedig bezorgen? Hieronder nogmaals de aanvraag.

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Kan u mij aub via elektronische weg en conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) het overzicht geven van de mandaten in openbare instellingen, dwz iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder de gemeente Elsene of die onder haar controle of toezicht valt

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs voor de jaren 2012-2013-2014-2015-2016?

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Hoogachtend,

Yves Coudron

Hoogachtend,

Yves Coudron