Mandaten en vergoedingen

De aanvraag werd beantwoord.

Geachte stadssecretaris van Brugge,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepenen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Sigrid Ackaert, Stad Brugge

1 bijlage

Geachte heer Opsomer,

In bijlage bezorgen wij u, in het kader van openbaarheid van bestuur, een overzicht van de door u gevraagde mandaten en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn.

Wij hopen u van dienst te zijn geweest met deze informatie.

Met beleefde groet,
Namens Johan Coens
Stadssecretaris

sigrid ackaert
administratief hoofdmedewerker

stad brugge dienst Algemeen Bestuur
burg 12, b-8000 Brugge
t 050 44 80 23
f 050 44 80 76
[adresse email]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: viktor [mailto:[FOI #560 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 11:28
Aan: Stadsbestuur <[adresse email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen

Geachte stadssecretaris van Brugge,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepenen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #560 email]

Is [Bruges request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Brugge? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Mocht u niet de bedoelde bestemmeling zijn, wil ons dat dan laten weten.