We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u viktor bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.

Mandaten en vergoedingen

Wij verwachten dat viktor het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte stadssecretaris van Aalst,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepenen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Geachte stadssecretaris van Aalst

Graag had ik nog even gewezen op de aanvraag die ik op 31 januari heb ingediend met betrekking tot een overzicht van de mandaten en vergoedingen van het college van burgemeester en schepenen.

Morgen valt buiten de termijn van openbaar behoorlijk bestuur waardoor ik beroep kan aantekenen.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
journalist Stampmedia

Info, Stad Aalst

Beste,

Bedankt voor je mail.

Je mail is doorgestuurd naar de verantwoordelijke die dit verder zullen behandelen.

Met vriendelijke groeten,

Onthaal

Stad Aalst
Onthaal
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: viktor [mailto:[FOI #559 email]]
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 16:27
Aan: Info <[Alost request email]>
Onderwerp: Re: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Mandaten en vergoedingen

Geachte stadssecretaris van Aalst

Graag had ik nog even gewezen op de aanvraag die ik op 31 januari heb ingediend met betrekking tot een overzicht van de mandaten en vergoedingen van het college van burgemeester en schepenen.

Morgen valt buiten de termijn van openbaar behoorlijk bestuur waardoor ik beroep kan aantekenen.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
journalist Stampmedia

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #559 email]

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
e-mail disclaimer stad Aalst<http://aalst.be/pagina/email-disclaimer>

Geachte,

Hebt u de uitspraak van de Vlaamse Overheid goed ontvangen over het beroep dat ik heb ingesteld wegens de impliciete weigering tot het vrijgeven van de informatie over de mandaten en vergoedingen van het CBS?

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist Stampmedia

Info, Stad Aalst

Beste

Uw mail werd doorgestuurd naar de bevoegde diensten.
Zij zullen dit verder behandelen en beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Stad Aalst
Onthaal
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300
disclaimer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: viktor <[FOI #559 email]>
Verzonden: zaterdag 10 maart 2018 15:20
Aan: Info <[Alost request email]>
Onderwerp: Demande de reconsidération de Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Mandaten en vergoedingen

Geachte,

Hebt u de uitspraak van de Vlaamse Overheid goed ontvangen over het beroep dat ik heb ingesteld wegens de impliciete weigering tot het vrijgeven van de informatie over de mandaten en vergoedingen van het CBS?

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist Stampmedia

De aangehaalde delen tonen

We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u viktor bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.