We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u Brenton Van herp bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.

Lijst kabinetsmedewerkers

Wij verwachten dat Brenton Van herp het recente antwoord leest en de status aanpast.

Beste stadssecretaris van Sint-Niklaas,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Vriendelijke groet,
Brenton Van herp
Journalist voor StampMedia

Johan Verhulst, Stad Sint-Niklaas

Geachte heer

 

hierbij de gevraagde informatie.

 

Johan Verhulst

stadssecretaris

stad Sint-Niklaas

03 778 30 41

www.sint-niklaas.be

 

Van: Dirk Verhulst
Verzonden: woensdag 21 februari 2018 9:30
Aan: Johan Verhulst <[adresse email]>
CC: Bruno De Vos <[adresse email]>; Nele Stevens
<[adresse email]>
Onderwerp: RE: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Lijst
kabinetsmedewerkers

 

Secretaris,

 

de formatie van het kabinetspersoneel is als volgt vastgesteld door de
gemeenteraad :

 

ORGANIEK Rang Weddenschaal Contractueel

Kabinet FTE
Burgemeester Av A1aA1bA2a 1
Burgemeester Bv B123 1
Schepenen Cv C123 5
Schepen tevens voorzitter OCMW Av A1aA1bA2a 1
Totaal     8

 

 

Groeten,

 

Dirk Verhulst

dienst personeelsbeheer en wedden

stad en OCMW Sint-Niklaas

Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niklaas

03 778 31 14

[1]www.sint-niklaas.be

References

Visible links
1. http://www.sint-niklaas.be/

We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u Brenton Van herp bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.