We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u viktor bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.

Kabinetsmedewerkers

Wij verwachten dat viktor het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte stadssecretaris van Aalst,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag een lijst gekregen met een overzicht van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Van Haudenhove Maryse, Stad Aalst

Geachte heer Opsomer

Op grond van artikel 13, 2° van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan uw aanvraag voorlopig niet worden ingewilligd.
Het openbaar maken van deze gegevens doet immers afbreuk aan de persoonlijke levenssfeer van deze medewerkers, tenzij dezen met de openbaarheid instemmen.
Alle kabinetsmedewerkers zullen dan ook hierover gecontacteerd worden, waarna er een definitief standpunt zal worden ingenomen.

Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het kader van openbaarheid van bestuur geschaad zijn met dit antwoord kan u steeds beroep instellen tegen deze beslissing
bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de administratie kanselarij en Voorlichting van het departement
Coördinatie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. U beschikt daartoe over een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

Met vriendelijke groeten,

Maryse Van Haudenhove
administratief hoofdmedewerker

Stad Aalst
Juridische zaken en bestuursondersteuning
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: viktor [mailto:[FOI #563 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 11:41
Aan: Info <[Alost request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Kabinetsmedewerkers

Geachte stadssecretaris van Aalst,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag een lijst gekregen met een overzicht van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #563 email]

Is [Alost request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Aalst? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
e-mail disclaimer stad Aalst<http://aalst.be/pagina/email-disclaimer>

Bestuursondersteuning, Stad Aalst

Geachte,

Uw vraag werd doorgestuurd voor akkoord naar onze kabinetsmedewerkers. Van enkele kreeg ik de vraag tot welk doel deze informatie zou dienen.
Kunt u uw vraag dan ook meer specifiëren.

Met vriendelijke groeten,

Sophie Podevyn
Teamverantwoordelijke team Juridisch advies en bestuursondersteuning

Stad Aalst
Juridische zaken en bestuursondersteuning
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300
disclaimer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: viktor [mailto:[FOI #563 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 11:41
Aan: Info <[Alost request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Kabinetsmedewerkers

Geachte stadssecretaris van Aalst,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag een lijst gekregen met een overzicht van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #563 email]

Is [Alost request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Aalst? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
e-mail disclaimer stad Aalst<http://aalst.be/pagina/email-disclaimer>

Geachte,

Wij (Stampmedia) werken samen met Apache om de centrumsteden in Vlaanderen te doorlichten op vlak van transparantie. Hoofdfocus hierbij zijn de mandaten en vergoedingen van de gemeenteraadsleden zelf. Maar ook de kabinetsmedewerkers hierrond proberen we wat in kaart te brengen, hier vragen we evenwel geen informatie over vergoedingen, maar wel een lijst van medewerkers.

Ik hoop dat dit wat meer verduidelijking brengt.

Met vriendelijke groeten,
Viktor Opsomer
StampMedia

Van Haudenhove Maryse, Stad Aalst

Geachte

In uitvoering van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan uw aanvraag gedeeltelijk worden ingewilligd.
Hieronder een opsomming van de kabinetsmedewerkers die hun toestemming hebben verleend:
- Marleen Van Biesen
- Karlien Temmerman
-Hannelore Van De Perre
- Marigje De Veylder
- Vicky De Wolf
- Murielle De Petter
- Olivier David
- Kristel Moens
- Ellen Elaut
- Elke Van Depoel

Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het kader van openbaarheid van bestuur geschaad zijn met dit antwoord kan u steeds beroep instellen tegen deze beslissing bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur,
waarvan het secretariaat gevestigd is bij de administratie kanselarij en Voorlichting van het departement Coördinatie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.
U beschikt daartoe over een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

Met vriendelijke groet
Maryse Van Haudenhove

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: viktor [mailto:[FOI #563 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 11:41
Aan: Info <[Alost request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Kabinetsmedewerkers

Geachte stadssecretaris van Aalst,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag een lijst gekregen met een overzicht van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #563 email]

Is [Alost request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Aalst? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
e-mail disclaimer stad Aalst<http://aalst.be/pagina/email-disclaimer>

Van Haudenhove Maryse, Stad Aalst

10 bijlagen

Geachte heer Opsomer,

 

Wij kregen van de beroepscommissie de opdracht om een lijst van mandaten
leden CBS aan u over te maken.

Als bijlage per lid een lijst met hun mandaten.

Hieronder het antwoord dat wij hebben overgemaakt aan de beroepscommissie
in verband met uw aanvraag:

 

“De mails in verband met dossier OVB/2018/44 zijn toegekomen op
[1][Alost request email] en werden ons per vergissing niet overgemaakt.

Een afschrift van de mandaten van de leden van het CBS maken wij over als
bijlage. Zij zijn eveneens terug te vinden op de website van de stad
Aalst.

 

De leden krijgen voor deelname aan de gemeenteraad of commissie ingericht
door de stad Aalst geen vergoeding.

Voor de andere mandaten kunnen wij niet meedelen of ze al dan niet vergoed
worden.”

 

Met vriendelijke groeten,
Maryse Van Haudenhove
administratief hoofdmedewerker
Stad Aalst
Juridische zaken en bestuursondersteuning
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300
[2]Website Aalst.be  [3]Stad Aalst op Twitter  [4]Stad Aalst op Facebook 
[5]Stad Aalst op LinkedIn
[6]Stad Aalst
[7]Stad Aalst

 

--------------------------------------------------------------------------

  [8]e-mail disclaimer stad Aalst

References

Visible links
1. mailto:[Alost request email]
2. http://www.aalst.be/
3. https://twitter.com/StadAalst
4. https://www.facebook.com/StadAalst
5. https://www.linkedin.com/company/stad-aa...
7. http://assets.aalst.be/e/_emailhandteken...
8. http://aalst.be/pagina/email-disclaimer

Geachte stadssecretaris van de stad Aalst,

Bedankt voor de al vrijgegeven informatie, bij het vrijgeven van een lijst van kabinetsmedewerkers hebt u dit laten afhangen of de betrokken kabinetsmedewerkers hier toestemming voor gaven. U deed hiervoor beroep op de regelgeving rond privacy.

De beroepsinstantie van de Vlaamse Overheid heeft dit echter ongegrond verklaard, hebt u deze beslissing ook goed ontvangen?

Zou u het zien zitten om alsnog een volledig overzicht te geven van alle kabinetsmedewerkers van de stad Aalst?

Met vriendelijke groeten,
Viktor Opsomer
Journalist stampmedia

Van Haudenhove Maryse, Stad Aalst

1 bijlage

Geachte

 

In uitvoering van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur kan uw aanvraag worden ingewilligd.

Als bijlage de gevraagde lijst van de kabinetsmedewerkers op 27 maart
2018.

 

Met vriendelijke groeten,
Maryse Van Haudenhove
administratief hoofdmedewerker
Stad Aalst
Juridische zaken en bestuursondersteuning
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300
[1]Website Aalst.be  [2]Stad Aalst op Twitter  [3]Stad Aalst op Facebook 
[4]Stad Aalst op LinkedIn
[5]Stad Aalst
[6]Stad Aalst

 

--------------------------------------------------------------------------

  [7]e-mail disclaimer stad Aalst

References

Visible links
1. http://www.aalst.be/
2. https://twitter.com/StadAalst
3. https://www.facebook.com/StadAalst
4. https://www.linkedin.com/company/stad-aa...
6. http://assets.aalst.be/e/_emailhandteken...
7. http://aalst.be/pagina/email-disclaimer

We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u viktor bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.