initiatieven tegen geluidsoverlast E313 Deurne

Stad Antwerpen heeft niet de gevraagde informatie.

Geachte Stad Antwerpen,

De E313 die pal naast het Rivierenhof in Deurne loopt veroorzaakt niet alleen slechte lucht in de buurt, maar ook veel geluidsoverlast. De decibels dragen tot ver aan de overkant van het grote park. Geluidsoverlast veroorzaakt stress en bloed- en vaatziektes. De districtsraad van Deurne is unaniem voor een ondertunneling / overkapping van de E313. Ik vermoed dat daarmee inderdaad ook de geluidsoverlast zou verdwijnen. Een andere, voorlopige optie zijn geluidmuren aan beide zijden van de autosnelweg.

Ik zou van u daarom graag het volgende weten:

-Zijn er momenteel plannen i.v.m. de E313 in Deurne? Is er een overkapping / ondertunneling gepland? Komen er nieuwe geluidsmuren? Aan beide kanten?
- (eventueel) Wie financiert het project en hoeveel kost het?
-Wat zijn de voor- en nadelen van een ondertunneling, overkapping en geluidsmuren? Bestaan hier studies en kostenramingen van? Is het mogelijk en zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Lander Meeusen

Algemeen Directeur,

Geachte heer Meeusen

Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen. Uit navraag blijkt dat de gevraagde informatie/documenten niet in het bezit zijn van de stad Antwerpen.
We namen contact op met het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en zij zullen uw vraag behandelen.
Wij gaven u contactgegevens en zij zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.

Hopend u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur
tel. +32 3 338 51 62  

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Lander Meeusen [mailto:[FOI #1742 email]]
Verzonden: donderdag 28 november 2019 13:58
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - initiatieven tegen geluidsoverlast E313 Deurne

Geachte Stad Antwerpen,

De E313 die pal naast het Rivierenhof in Deurne loopt veroorzaakt niet alleen slechte lucht in de buurt, maar ook veel geluidsoverlast. De decibels dragen tot ver aan de overkant van het grote park. Geluidsoverlast veroorzaakt stress en bloed- en vaatziektes. De districtsraad van Deurne is unaniem voor een ondertunneling / overkapping van de E313. Ik vermoed dat daarmee inderdaad ook de geluidsoverlast zou verdwijnen. Een andere, voorlopige optie zijn geluidmuren aan beide zijden van de autosnelweg.

Ik zou van u daarom graag het volgende weten:

-Zijn er momenteel plannen i.v.m. de E313 in Deurne? Is er een overkapping / ondertunneling gepland? Komen er nieuwe geluidsmuren? Aan beide kanten?
- (eventueel) Wie financiert het project en hoeveel kost het?
-Wat zijn de voor- en nadelen van een ondertunneling, overkapping en geluidsmuren? Bestaan hier studies en kostenramingen van? Is het mogelijk en zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Lander Meeusen

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1742 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

AWV, Antwerpen,

Geachte heer Meeusen
In het kader van OBB zijn er geen studies opgemaakt voor de overkapping of
ondertunneling op deze locaties. Dit is nog niet onderzocht.
Wat betreft geluidsschermen: aan de zuidzijde van de E313 ter hoogte van
de Tuinwijk staan reeds geluidschermen. In samenwerking met de stad worden
deze geluidschermen in de loop van 2020 vernieuwd en verhoogd. De vraag om
ook geluidschermen te plaatsen aan de zijde Rivierenhof hebben we reeds
eerder ontvangen. Bij het plaatsen van geluidsschermen nemen we echter
steeds verschillende criteria in overweging. Een belangrijk criterium
daarbij is om maximaal woningen af te schermen. Daarom heeft de zuidzijde
van deze locatie prioriteit, daarbij wordt de afscherming van een grote
woonzone voorzien.
“Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is
bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88
bus 20, te 1000 Brussel. U beschikt daartoe over een termijn van dertig
kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.”  

Met vriendelijke groeten

Secretariaat 

AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER
Wegen en Verkeer Antwerpen

T 03/224 68 11 - F 03/224 68 99
Lange Kievitstraat 111-113 / bus 41 

2018 Antwerpen

[1][adresse email]

Dit bericht is onderhevig aan deze [2]e-maildisclaimer.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.wegenenverkeer.be/emaildiscla...

Geachte AWV,

Geef dit a.u.b. door aan de persoon die belast is met aanvragen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur - WOB.
Ik vraag een heroverweging van mijn informatie aanvraag 'initiatieven tegen geluidsoverlast E313 Deurne' bij Stad Antwerpen.

Waarom worden er geen geluidsmuren overwogen aan de noordzijde van de E313? Het lawaai draagt, zeker in de winter, verder dan het park tot de woonzone daarachter en bovendien komen mensen naar het park precies om van de rust te genieten.

Hoogachtend,

Lander Meeusen

Hoogachtend,

Lander Meeusen

AWV, Antwerpen,

Geachte heer Meeusen
Het is niet mogelijk om uw aanvraag tijdig te toetsen aan de
uitzonderingen die voorzien zijn in het kader van openbaarheid van
bestuur. Om deze reden stellen wij u bij huidig schrijven in kennis dat
wij genoodzaakt zijn om conform artikel II. 43 van het bestuursdecreet de
antwoordtermijn van twintig kalenderdagen te verlengen tot veertig
kalenderdagen.

Met vriendelijke groeten

Secretariaat 

AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER
Wegen en Verkeer Antwerpen

T 03/224 68 11 - F 03/224 68 99
Lange Kievitstraat 111-113 / bus 41 

2018 Antwerpen

[1][adresse email]

Dit bericht is onderhevig aan deze [2]e-maildisclaimer.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Op ma 16 dec. 2019 om 09:55 schreef Lander Meeusen
<[3][FOI #1742 email]>:

Geachte AWV,

Geef dit a.u.b. door aan de persoon die belast is met aanvragen in het
kader van de Wet openbaarheid van bestuur - WOB.
Ik vraag een heroverweging van mijn informatie aanvraag 'initiatieven
tegen geluidsoverlast E313 Deurne' bij Stad Antwerpen.

Waarom worden er geen geluidsmuren overwogen aan de noordzijde van de
E313? Het lawaai draagt, zeker in de winter, verder dan het park tot de
woonzone daarachter en bovendien komen mensen naar het park precies om
van de rust te genieten.

Hoogachtend,

Lander Meeusen

Hoogachtend,

Lander Meeusen

De aangehaalde delen tonen

AWV, Antwerpen,

Geachte
In het kader van de wet op de Openbaarheid van Bestuur kunnen wij  enkel
documenten overmaken die leiden tot een beslissing, Aangezien er tot op
heden geen studies gemaakt zijn voor geluidsschermen aan de noordzijde van
de E 313 ter hoogte van Deurne en er dus  geen documenten of
studieresultaten beschikbaar zijn, kunnen wij dus niet op deze vraag
ingaan.
U kan uw vraag opnieuw stellen via het contactformulier van Vragen en
Meldpunt Wegen op [1]https://wegenenverkeer.be/vragen-en-meld...

Met vriendelijke groeten

Secretariaat 

AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER
Wegen en Verkeer Antwerpen

T 03/224 68 11 - F 03/224 68 99
Lange Kievitstraat 111-113 / bus 41 

2018 Antwerpen

[2][adresse email]

Dit bericht is onderhevig aan deze [3]e-maildisclaimer.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Op ma 16 dec. 2019 om 09:55 schreef Lander Meeusen
<[4][FOI #1742 email]>:

Geachte AWV,

Geef dit a.u.b. door aan de persoon die belast is met aanvragen in het
kader van de Wet openbaarheid van bestuur - WOB.
Ik vraag een heroverweging van mijn informatie aanvraag 'initiatieven
tegen geluidsoverlast E313 Deurne' bij Stad Antwerpen.

Waarom worden er geen geluidsmuren overwogen aan de noordzijde van de
E313? Het lawaai draagt, zeker in de winter, verder dan het park tot de
woonzone daarachter en bovendien komen mensen naar het park precies om
van de rust te genieten.

Hoogachtend,

Lander Meeusen

Hoogachtend,

Lander Meeusen

De aangehaalde delen tonen