Information relative à un bail de location communal

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Gemeente Remicourt, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Cher/Chère Commune de Remicourt,

Je souhaiterais recevoir le bail de location communal ainsi que les informations publiques relatives à la pétanque Le Muguet Laminois.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Olivier Carlens