ECPRD-aanvraag "Filibustering and Parliamentary Obstruction" (nr. 1042)

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Belgische Senaat, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte meneer of mevrouw,

Graag ontvang ik op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur de volgende documenten:

- de vergelijkende aanvraag, gesteld via het netwerk van het Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPRD), met als titel "Filibustering and Parliamentary Obstruction" (nr. 1042) van 30 juli 2008, inclusief modelantwoord, alle ontvangen antwoorden van de ECPRD-correspondenten en, indien van toepassing, de vergelijkende studie gemaakt op basis van de antwoorden op de ECPRD-aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eismann

Geachte meneer of mevrouw,

Mijn verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur met als onderwerp "ECPRD-aanvraag "Filibustering and Parliamentary Obstruction" (nr. 1042)" van 11 mei 2019 is door u niet binnen de wettelijke termijn beantwoord.

Informeer me alstublieft onmiddellijk over de status van mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eismann