We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u A. Van Lommel bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.

Documenten alcoholbeleid 2015-2019

A. Van Lommel made this Openbaarheid van bestuur request to Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat A. Van Lommel het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

Ik zou graag inzage krijgen in de volgende documenten:

* De ontwerpresolutie rond alcoholgebruik (juli 2015) en de adviezen die hierover werden gegeven (zoals door de voorzitter naar wordt verwezen in het verslag van de parlementaire commissie van 14/07/2015)

* De verslagen (met aanwezigheden) van de 7 vergaderingen van de ad hoc werkgroep 'Alcohol' van de Algemene Cel Drugsbeleid

* Het plan van de alcoholstrategie 2017-2025 zoals het werd voorgelegd op de Thematische vergadering alcohol en drugs van de IMC Volksgezondheid op 24/10/2016

* Aanwezigen van de Thematische vergaderingen Drugs van het IMC Volksgezondheid (2015-2019)

Hoogachtend,

A. Van Lommel

Service Center Health,

6 bijlagen

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre mail ci-dessous.

Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais. Nous vous tiendrons
au courant de la suite réservée à celle-ci.

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations
complémentaires.

Cordialement,

 

 

Service Center Santé

Une collaboration entre le SPF Santé, l’INAMI et l’AFMPS
Avenue Galilée 5 - 1210 Bruxelles
T + 32 (0)2 524 97 97

 
[1]www.health.belgium.be [2]www.inami.fgov.be [3]www.afmps.be

Ne gaspillez pas nos ressources naturelles en imprimant inutilement ce
courriel
Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, veuillez nous le faire
savoir et le supprimer

 

 

Votre question, suggestion ou plainte

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu,

Ik zou graag inzage krijgen in de volgende documenten:

* De ontwerpresolutie rond alcoholgebruik (juli 2015) en de adviezen die
hierover werden gegeven (zoals door de voorzitter naar wordt verwezen in
het verslag van de parlementaire commissie van 14/07/2015)

* De verslagen (met aanwezigheden) van de 7 vergaderingen van de ad hoc
werkgroep 'Alcohol' van de Algemene Cel Drugsbeleid

* Het plan van de alcoholstrategie 2017-2025 zoals het werd voorgelegd op
de Thematische vergadering alcohol en drugs van de IMC Volksgezondheid op
24/10/2016

* Aanwezigen van de Thematische vergaderingen Drugs van het IMC
Volksgezondheid (2015-2019)

Hoogachtend,

A. Van Lommel

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3410 email]

Is [SPF Santé request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref:MSG2842790

References

Visible links
1. www.health.belgium.be
http://www.health.belgium.be/
2. www.inami.fgov.be
http://www.inami.fgov.be/
3. www.afmps.be
http://www.afmps.be/

Katia Huard (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid),

Geachte,

 

Krachtens de wet van 11 april 1994 en meer bepaald het artikel 6, §2, 3°,
kunnen wij niet ingaan op uw verzoek.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Katia Huard

Attaché Drogues/Attaché Drugs | DG Soins de Santé /DG Gezondheidszorg |
Soins de Santé Psychosociaux/ Psychosociale Gezondheidszorg
Avenue de Galilée/Galileelaan, 5/2 | 1210 Bruxelles/Brussel |
Belgique/België
t 02 524 86 14

www.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

[1]Copyright : Andres Rodriguez - fotolia.fr Save-a-Tree PrintingNe
gaspillez pas nos ressources naturelles en imprimant inutilement ce
courriel. [2].BE - Belgium
Spaar onze natuurlijke hulpbronnen door dit e-mailbericht niet nutteloos
af te drukken.

 

 

 

 

References

Visible links

We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u A. Van Lommel bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.