Documentatie advies betreffende luchtfiltering Antwerpse scholen

De aanvraag werd beantwoord.

Geachte Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid,

In de Antwerpse gemeenteraad van mei 2018 werd er melding gemaakt van een advies dat zou gemaakt zijn door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende het project rond luchtzuiveringsinfrastructuur op (Antwerpse) scholen.

Zou u mij de adviesvraag en het gegeven advies kunnen bezorgen aub?

Verder vroeg ik me af of er enig advies is ingewonnen of werd meegegeven betreffende het beoordelingskader bij experten luchtkwaliteit (VITO of Irceline). Indien dit bestaat, kan u dit eveneens ter beschikking stellen?

Alvast hartelijk dank voor deze informatie.

Hoogachtend,
Thomas Goorden

Geachte Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid,

Ondertussen is de deadline voor deze vraag al een tijdje verstreken. Zouden jullie alvast kunnen aangeven of deze informatie bestaat en of u ze aan mij kan en zal bezorgen?

Hoogachtend,
Thomas Goorden

Acke, Stefan, Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid

1 bijlage

Geachte heer Goorden,

Als bijlage het advies waarnaar u vroeg. Onze verontschuldigingen voor het late antwoord.

Met vriendelijke groet,

Stefan Acke
Milieugezondheidskundige

Afdeling Preventie
T 09 276 13 71, F 09 276 13 85
E [adresse email]
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 55, 9000 Gent
www.zorg-en-gezondheid.be

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Goorden <[FOI #811 email]>
Verzonden: maandag 18 juni 2018 15:00
Aan: Zorg en Gezondheid <[Agence flammande soin &amp; santé ( Zorg &amp; Gezondheid) request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Documentatie advies betreffende luchtfiltering Antwerpse scholen

Geachte Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid,

In de Antwerpse gemeenteraad van mei 2018 werd er melding gemaakt van een advies dat zou gemaakt zijn door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende het project rond luchtzuiveringsinfrastructuur op (Antwerpse) scholen.

Zou u mij de adviesvraag en het gegeven advies kunnen bezorgen aub?

Verder vroeg ik me af of er enig advies is ingewonnen of werd meegegeven betreffende het beoordelingskader bij experten luchtkwaliteit (VITO of Irceline). Indien dit bestaat, kan u dit eveneens ter beschikking stellen?

Alvast hartelijk dank voor deze informatie.

Hoogachtend,
Thomas Goorden

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #811 email]

Is [Agence flammande soin &amp; santé ( Zorg &amp; Gezondheid) request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------