We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u VBikkembergs bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.

details van vergoedingen en betalingen aan administrateurs van de Anderlechtse haard 2014-2016

Wij verwachten dat VBikkembergs het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Anderlecht,

Kan u mij via electronische versie en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel ontvangen van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du-12...) met het geheel van
- vergoedingen
- onkosten nota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door de Anderlechtse haard aan zijn verschillende administrateurs in 2014,2015 en 2016.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Veronique Bikkembergs

Affaires juridiques - Juridische zaken (AC-Anderlecht), Gemeente Anderlecht

3 bijlagen

Geachte,
In bijlage, vindt u de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen, het schrijven ter betekening en bijlage I.

Hoogachtend,  

 

A.Demagos

 

Juridische zaken Affaires juridiques
Affaires juridiques / Juridische zaken

Administration communale d'ANDERLECHT | Gemeentebestuur
ANDERLECHT
[1][IMG] place du Conseil, 1 | Raadsplein, 1
1070 Bruxelles | 1070 Brussel  - [2]www.anderlecht.be -
[3]Disclaimer
T   

N'imprimez pas inutilement ! - Druk slechts af indien nodig !

References

Visible links
1. http://www.anderlecht.be/
2. http://www.anderlecht.be/
3. http://www.anderlecht.be/disclaimer.html

We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u VBikkembergs bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.