Contrat de prestation de services

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Gemeente Court-Saint-Étienne, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Cher/Chère Commune de Court-Saint-Étienne,
Je voudrais disposer de tous les contrats de prestation de services en cours.
Merci pour l'attention que vous porterez à ma demande.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Barbara Dufour