Contracten tussen Brusselse Woning en Grondregie Brussel

L. Ortega made this Openbaarheid van bestuur request to Brussel Huisvesting

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Er is een afleverfout of gelijkaardig opgetreden, die moet onderzocht worden door Transparencia.

Geachte Brussel Huisvesting,

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, wens ik graag een digitaal afschrift (doc of pdf) te ontvangen van onderstaande stukken:

Alle contracten en (samenwerkings)overeenkomsten tussen Brusselse Woning en de Grondregie inzake de Papenvestsite tussen 2015 en 2022.

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle documenten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Hoogachtend,

L. Ortega

Mail Delivery System,

2 bijlagen

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t.Contracten tussen Brusselse Woning en Grondregie Brussel.txt

    2K Download View as HTML

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

stedelijke-ontwikkeling@gob.brussels
host gob-brussels.mail.protection.outlook.com [104.47.0.36]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<stedelijke-ontwikkeling@gob.brussels>:
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [HE1EUR01FT027.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com 2023-04-28T12:19:00.992Z 08DB4648811B7ED7]