Contracten met betrekking tot de sociale woningblokken aan de Papenvest te Brussel

L. Ortega made this Openbaarheid van bestuur request to Lydia Mutyebele - Echevine responsable de la Régie de Bruxelles-Ville

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Lydia Mutyebele - Echevine responsable de la Régie de Bruxelles-Ville, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte Lydia Mutyebele - Echevine responsable de la Régie de Bruxelles-Ville,

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, wens ik graag een digitaal afschrift (doc of pdf) te ontvangen van onderstaande stukken:

Alle contracten en (samenwerkings)overeenkomsten tussen Brusselse Woning en de Grondregie inzake de Papenvestsite tussen 2015 en 2022.

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle documenten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Hoogachtend,

L. Ortega