Contracten campagne Where will Brussels Take You?

In afwachting van een heroverweging door Minister-President Rudi Vervoort m.b.t. hun afhandeling van deze aanvraag.

Geachte Cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles,
Ik had graag inzage in de contracten van de nieuwe promotiecampagne Where will Brussels Take You, een overheidsopdracht die toegekend werd aan Wunderman. Daarnaast had ik graag het dossier gezien die de modaliteiten van de openbare aanbesteding bepaalt.
Hoogachtend,
Yves Coudron

Geachte Kabinet van Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en Haven van Brussel,

Hoogachtend,

Yves Coudron, journalist