Cijfers COVID 19 volgens Gemeenten, grote steden en gewesten

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

Cijfers COVID 19 volgens Gemeenten, grote steden en gewesten

Hoogachtend,

Timmerman Matty