Bijzonder bestek Papenvest sociale woningen

L. Ortega made this Openbaarheid van bestuur request to Stad Brussel

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De aanvraag werd beantwoord.

Geachte Stad Brussel,

Graag zou ik een kopie ontvangen van volgend document: "Bijzonder bestek voor de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpersteam" dat werd opgesteld voor de aanstelling van een ontwerpersteam voor het project van de sociale woningblokken '5 blocs' aan de Brusselse Papenvest.
De Brusselse Woning valt niet onder de Wet van openbaarheid van informatie maar aangezien Stad Brussel betrokken is bij het project vraag ik via deze weg graag toegang tot het vermelde document.

Hoogachtend,

L. Ortega

Transparence, Stad Brussel

Geachte heer/mevrouw Ortega,

Wij hebben uw verzoek tot toegang van bestuursdocumenten dd. 14/05/2023 goed ontvangen.

Zouden wij u mogen vragen om overeenkomstig artikel 18, §2, 1°-2° van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuurd bij de Brusselse instellingen, ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen, samen met uw adres?

Uw aanvraag dient namelijk als onontvankelijk te worden beschouwd, tot op het moment dat u ons de hierboven gevraagde documenten bezorgt. De termijn van twintig werkdagen, overeenkomstig artikel 20, §1 van het hierboven vermeldde Gezamenlijk decreet en ordonnantie zal bijgevolg pas vanaf die datum beginnen lopen.

Met vriendelijke groeten,

SERVICE JURIDIQUE • JURIDISCHE DIENST
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
T. +32 (0)2 279 20 20 – [adresse email] • [adresse email]
Appui Juridique • Juridische Ondersteuning
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles • Hallenstraat 4, 1000 Brussel
http://www.bruxelles.be/http://www.brussel.be/ • Suivez-nous sur les réseaux sociaux • Volg ons op social media

-----Message d'origine-----
De : L. Ortega <[FOI #4426 email]>
Envoyé : dimanche 14 mai 2023 13:42
À : Transparence <[Bruxelles request email]>
Objet : Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Bijzonder bestek Papenvest sociale woningen

Geachte Stad Brussel,

Graag zou ik een kopie ontvangen van volgend document: "Bijzonder bestek voor de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpersteam" dat werd opgesteld voor de aanstelling van een ontwerpersteam voor het project van de sociale woningblokken '5 blocs' aan de Brusselse Papenvest.

De Brusselse Woning valt niet onder de Wet van openbaarheid van informatie maar aangezien Stad Brussel betrokken is bij het project vraag ik via deze weg graag toegang tot het vermelde document.

Hoogachtend,

L. Ortega

De aangehaalde delen tonen

Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande:

[FOI #4426 email]

[Bruxelles request email] n'est pas la bonne adresse pour les demandes Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles? Alors, contactez-nous via ce formulaire:

https://transparencia.be/change_request/...

Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de confidentialité et de droits d'auteur :

https://transparencia.be/help/officers

Notez bien que dans certains cas, la publication des demandes et des réponses sera retardée.

Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de votre organisation ?

Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande:

[FOI #4426 email]

[Bruxelles request email] n'est pas la bonne adresse pour les demandes Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles? Alors, contactez-nous via ce formulaire:

https://transparencia.be/change_request/...

Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de confidentialité et de droits d'auteur :

https://transparencia.be/help/officers

Notez bien que dans certains cas, la publication des demandes et des réponses sera retardée.

Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de votre organisation ?

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4426 email]

Is [adresse email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Brussel? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Transparence, Stad Brussel

1 bijlage

Geachte Mevrouw Ortega,

 

Ik verwijs naar uw aanvraag van 14/05/2023.

 

U kunt het gevraagde document terugvinden op de website van de stad op het
volgende adres :
[1]https://www.brussel.be/toegang-tot-admin....

 

Wij wensen u eveneens te informeren dat, overeenkomstig artikel 3, 3° van
de Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van
bestuur bij de Brusselse instellingen, de Brusselse Woning valt wel onder
de regelgeving van openbaarheid van bestuur.

 

Hoogachtend,

 

 

[2]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 SERVICE JURIDIQUE • JURIDISCHE DIENST

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL

T. +32 (0)2 279 20 20 –
[3][adresse email] •
[4][adresse email]
Appui Juridique • Juridische
Ondersteuning
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles •
Hallenstraat 4, 1000 Brussel

[5]www.bruxelles.be •
[6]www.brussel.be • [7]Suivez-nous sur
les réseaux sociaux • [8]Volg ons op
social media

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Commissie voor
Toegang tot Bestuursdocumenten volgens de procedures vermeld in artikel 27
van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van
bestuur bij de Brusselse instellingen.

 

Bovendien kan de verzoeker zich tot de Ombudsman van Brussel wenden en bij
hem een klacht indienen. Dit kan door middel van een per e-mail te
verzenden klachtenformulier. De klachtendienst is ook telefonisch
bereikbaar en er kan een afspraak worden gemaakt. Nadere informatie en
contactgegevens voor de klachtendienst zijn te vinden op
[9]https://www.ombuds.brussels/wp/?lang=nl.

 

***DISCLAIMER***

Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique
prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par
l'Autorité communale. Par ailleurs, ce message électronique, de même que
les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son
destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce
message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si
vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur
par téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue
peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation,
reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals
voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde
ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid. Dit bericht en de eraan
toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de
geadresseerde. De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet
waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of
onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve
de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en
het bericht te wissen. De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke
aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het
gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.
Dank U.

References

Visible links
1. https://www.brussel.be/toegang-tot-admin...
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[adresse email]
5. http://www.bruxelles.be/
6. http://www.brussel.be/
7. http://www.bruxelles.be/6762
8. http://www.brussel.be/6762
9. https://www.ombuds.brussels/wp/?lang=nl