Besluit 2017_CBS_09992 College van Burgemeester en Schepenen: documenten

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Geachte Stad Antwerpen,

Graag ontving ik m.b.t. in hoofding vermeld besluit dat behandeld werd in de zitting van 14/11/2017 alle volgende documenten, waarnaar in het besluit verwezen wordt:
1) de bewuste erfpachtovereenkomst,
2) alle correspondentie tussen beide partijen, meer bepaald de bvba Greenmarx en stadsadvocaat Gitte Laenen, inclusief alle ingebrekestellingen en reacties daarop.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Stad Antwerpen

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Bedankt voor uw e-mail. We beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. Gelieve niet te antwoorden
op dit bericht.

 

Met bijkomende vragen en opmerkingen kunt u bij ons terecht via
onderstaande gegevens.

 

Met vriendelijke groeten

 

Stedelijk Contactcenter

Stad Antwerpen | Ondernemen en stadsmarketing 

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen

tel + 32 3 22 11 333

[1][adresse email] | [2]www.antwerpen.be

 

 

***Disclaimer***

 

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie.

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[adresse email]
mailto:[adresse email]
2. http://www.antwerpen.be/
http://www.antwerpen.be/

Stadssecretaris, Stad Antwerpen

Geachte heer De Bruyn

Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen. Uw vraag wordt momenteel onderzocht door onze diensten. U mag een antwoord verwachten binnen de door het decreet opgelegde termijn, in casu ten laatste 4 december 2017.

Met vriendelijke groeten

voor Sven Cauwelier, io
stadssecretaris

Lies Van den Steen | adviseur stadssecretaris
tel. +32 3 338 49 51 I gsm +324 84 89 69 69 

Oorspronkelijke tekst
Van: [FOI #500 email] <[FOI #500 email]>
Aan: [adresse email] <[adresse email]>
CC:
Verzonden: 19.11.17 14:51:41
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Besluit 2017_CBS_09992 College van Burgemeester en Schepenen: documenten

Geachte Stad Antwerpen,

Graag ontving ik m.b.t. in hoofding vermeld besluit dat behandeld werd in de zitting van 14/11/2017 alle volgende documenten, waarnaar in het besluit verwezen wordt:
1) de bewuste erfpachtovereenkomst,
2) alle correspondentie tussen beide partijen, meer bepaald de bvba Greenmarx en stadsadvocaat Gitte Laenen, inclusief alle ingebrekestellingen en reacties daarop.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

De aangehaalde delen tonen

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #500 email]

Is [adresse email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van bestuur aanvragen aan Stad Antwerpen ? Indien dit het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Adriana Chiarella, Stad Antwerpen

2 bijlagen

Geachte heer De Bruyn,

 

Wij ontvingen uw vraag van 19/11/2017 in het kader van openbaarheid van
bestuur.

Zoals aangekondigd  in bijlage de beslissing van de stadssecretaris en de
relevante stukken.

 

Met vriendelijke groeten,

Voor de stadssecretaris, i.o.,

 

Kathleen Lambrechts

 

 

Kathleen Lambrechts | Adviseur stadssecretaris
Stad Antwerpen | secretariaat stadssecretaris
postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

contactadres: Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen
tel +32 3 338 82 30 | + 32 3 338 86 06 | fax +32 3 338 86 51
[1][adresse email]
<[2]mailto:[adresse email]> | [3]www.antwerpen.be

 

***Disclaimer***
Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.antwerpen.be/