We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u Rick Meynen bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.

Al geen aandacht voor voetgangers en fietsers in de opzet van het gemeentelijk ontwikkelingsplan

Rick Meynen made this Openbaarheid van bestuur request to Gemeente Sint-Agatha-Berchem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Wij verwachten dat Rick Meynen het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Sint-Agatha-Berchem,

De zomer is een mooie tijd van reflectie. Zo las ik net de Berchem News van april dit jaar. Hierin werd door het College de opzet van het gemeentelijk ontwikkelingsplan toegelicht. Mij viel op dat het collega bij het "krachtlijn" mobiliteit wel het openbaar vervoer, maar niet de positie fiets en voetganger benoemt. Mag ik hier uit concluderen dat het versterken van de positie van de zwakste en veelal jeugdige verkeersdeelnemers geen primair aandachtspunt van de gemeente zal zijn?

Vanzelfsprekend is er een link te leggen tussen stappen & trappen en verkeersveiligheid & openbare ruimte. Maar als het College bijvoorbeeld de wandel- en fietsroutes van en naar school niet als uitgang neemt bij verkeersveiligheid & openbare ruimte dan blijven we weer 20 jaar hangen in kleine discussies en aanpassingen, waar juist een samenhangend beleid nodig is om het stappen en trappen te stimuleren en de Berchemse jeugd veilig naar school te laten gaan.

Ik kijk uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

Rick Meynen

SECRÉTARIAT COMMUNAL (AC-BERCHEM), Gemeente Sint-Agatha-Berchem

Madame, Monsieur,

Nous accusons bonne réception de votre courriel.

Votre demande a retenu notre meilleure attention et a été transmise au
service compétent qui lui donnera la suite appropriée dans les meilleurs
délais.

Bien à vous,

Le Secrétariat communal

***

Mevrouw, Mijnheer,

We melden u goede ontvangst van uw mail. Uw aanvraag heeft onze nodige
aandacht gekregen en is verstuurd naar de bevoegde dienst die u het
passende vervolg zal geven binnen de beste termijn.

Hoogachtend,

Het Gemeentesecretariaat

We weten niet of het meest recente antwoord op deze vraag al dan niet de gevraagde informatie bevat – als u Rick Meynen bent, gelieve in te loggen en het aan iedereen door te geven.