ADT - Procédure d'attribution de marché public à Wessel De Jonge

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had ATO - Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Chère Agence de Développement Territorial (ADT),

Concernant la transformation du bâtiment Citroën, place de l'Yser, pourriez-vous me transmettre les documents relatifs à la procédure d'attribution de marché public à la société d'architecture Wessel De Jonge ?

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Cédric Lepage