Actueel overzicht mandaten bezoldigd en onbezoldigd

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Stad Antwerpen, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Benjamin De Bruyn

Geachte Stad Antwerpen,

Graag ontving ik in Excel-formaat een actueel (dus rekening houdend met de benoemingen bij de afgelopen gemeenteraad) overzicht van:
- alle mandaten per gemeenteraadslid, met hun resp. partij,
- de benaming van de bijhorende organisaties waarop de mandaten betrekking hebben
- per mandaat, of deze bezoldigd of onbezoldigd zijn
- indien bezoldigd, zowel de vergoeding per bijgewoonde vergadering (presentiegeld), het aantal voorziene vergaderingen per jaar, als eventueel de forfaitaire jaarlijkse vergoedingen.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen