Aanwezigheden en presentiegelden huidige (aflopende) legislatuur

De aanvraag werd beantwoord.

Geachte Stad Antwerpen,

Graag ontving ik m.b.t. de huidige, aflopende legislatuur een excel lijst met:
- aanwezigheden en afwezigheden in de gemeenteraden,
- de hierbij corresponderende presentiegelden.

Het gaat me niet om de namen (al heb ik de lijst liefst met namen), dus indien vereist om me de betreffende lijst(en) te bezorgen, mag u de namen vervangen door bv. nummers (aub wel steeds dezelfde nummer per naam).

In een ontwerpbesluitenbundel zag ik 'presentiegelden_kwartaal 1 + verrekening.xls' als bijlage vermeld, alle excel bestanden met gelijkaardige naam voor de aflopende legislatuur ontvang ik graag.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Spoorstraat 15/3
2060 Antwerpen
0470/13.36.99

Davy Mahieu, Stad Antwerpen

Geachte heer De Bruyn

Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten ontvangen. Wij onderzoeken deze vraag en bezorgen u binnen de decretale termijn een antwoord.

Met vriendelijke groeten

voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur

Davy Mahieu | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 47 17

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1086 email]]
Verzonden: zaterdag 15 september 2018 22:13
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Aanwezigheden en presentiegelden huidige (aflopende) legislatuur

Geachte Stad Antwerpen,

Graag ontving ik m.b.t. de huidige, aflopende legislatuur een excel lijst met:
- aanwezigheden en afwezigheden in de gemeenteraden,
- de hierbij corresponderende presentiegelden.

Het gaat me niet om de namen (al heb ik de lijst liefst met namen), dus indien vereist om me de betreffende lijst(en) te bezorgen, mag u de namen vervangen door bv. nummers (aub wel steeds dezelfde nummer per naam).

In een ontwerpbesluitenbundel zag ik 'presentiegelden_kwartaal 1 + verrekening.xls' als bijlage vermeld, alle excel bestanden met gelijkaardige naam voor de aflopende legislatuur ontvang ik graag.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Spoorstraat 15/3
2060 Antwerpen
0470/13.36.99

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1086 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Elke Guns, Stad Antwerpen

2 bijlagen

Geachte heer De Bruyn

 

U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuur inzage in een
overzicht met:

-          aanwezigheden en afwezigheden in de gemeenteraden,

-          de hierbij corresponderende presentiegelden.

 

Als bijlage aan deze mail vindt u de gevraagde documenten.

 

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing die werd genomen in het
kader van de openbaarheid van bestuur kan u steeds een beroep instellen
bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat
van deze beroepsinstantie is gevestigd bij het Departement Kanselarij en
Bestuur, t.a.v. Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur,
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U beschikt over een
termijn van 30 kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd
verstuurd.

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd/van dienst te zijn.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Elke Guns | deskundige secretariaat

Stad Antwerpen | Bestuurszaken stad en OCMW | Juridische Dienst

kantooradres: Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen

postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

tel. + 32 3 338 11 12 | fax + 32 3 338 20 30 | gsm +32 499 72 10 45

groepsnr. juridische dienst: + 32 3 338 37 29

[1][adresse email] | [2][adresse email] |
[3]www.antwerpen.be

 

De juridische dienst van Bestuurszaken heeft een algemeen e-mailadres.
Gelieve alle (nieuwe) juridische vragen te sturen aan deze mailbox:
[4][adresse email].

 

***Disclaimer***

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie.

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.antwerpen.be/
4. mailto:[adresse email]