Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Objectifs du Bourgemestre et de son cabinet et évaluations'.