Voeg een widget toe

Om een widget toe te voegen aan Lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden,, kopieert en plakt u de volgende code in uw webpagina:

De widget zal er zo uit ziet: