Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden,'.

 
Lijst met prioritair te behandelen kruispunten (stavaza 2017) 
 
Kruispunten onder bevoegdheid van het gewest 
Plaatsbepaling 
Soort Locatie 
Aantal Ongevallen 
Aantal Ongevallen 
Aantal Slachtoffers met 
Bijkomende info 
met Letsel 
weging naargelang 
Letselernst 

Groenendaallaan-In- en Uitrit 
Verkeerslicht 
51 
30 
54 
Heraanleg N129 voorzien. 
E19 (Me) 
Noordersingel (R10)-Singel 
Verkeerslicht 
54 
25 
43 
Avoc opgemaakt: Optimalisatie van kruispunt momenteel in onderzoek. 
(R10)-Plantin en Moretuslei-
Luitenant Lippenslaan 
Gerard Le Grellelaan-Karel 
Verkeerslicht 
36 
20 
34 
Avoc opgemaakt: Optimalisatie van kruispunt momenteel in onderzoek. 
Oomsstraat-Desguinlei-Singel 
Grotesteenweg-Singel (R10) 
Verkeerslicht 
36 
20 
31 
Avoc opgemaakt: Optimalisatie van kruispunt momenteel in onderzoek. 
(Be)-Mechelsebrug 
Bisschoppenhoflaan-Raoul 
Verkeerslicht 
70 
25 
31 
Omwille van recente heraanleg werd geen analyse uitgevoerd 
Grégoirplein-In- en Uitrit R1-
Schijnpoortweg (De) 
Jules Moretuslei-R11 
Verkeerslicht 
22 
15 
28 
PCV-dossier: akkoord invoeren semi-conflictvrije regeling. V-plan in opmaak. 
Mechelsebrug-Grotesteenweg-
Verkeerslicht 
25 
15 
26 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Elisabethlaan 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Prins Boudewijnlaan-Frans van 
Verkeerslicht 
28 
20 
25 
Avoc opgemaakt: resultaat moet nog voorgesteld worden op PCV 
Dunlaan-R11 (Wi) 
Italiëlei-Tunnelplaats-
Verkeerslicht 
35 
19 
25 
Omwille van geplande heraanleg (binnen Brabo II) werd geen analyse uitgevoerd. 
Cassiersstraat 
Grotesteenweg-Uitrit R1 (Be) 
Verkeerslicht 
20 
12 
25 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Gaston Fabrélaan-Heistraat-R11  Verkeerslicht 
12 
11 
25 
Avoc opgemaakt: resultaat moet nog voorgesteld worden op PCV 
Kolonel Silvertopstraat-Oprit E34  Kruispunt 
20 
16 
25 
Avoc opgemaakt: resultaat moet nog voorgesteld worden op PCV 
Bredabaan-Ringlaan-
Verkeerslicht 
24 
18 
24 
PCV-dossier: akkoord aanpassing rijstroken. V-plan in opmaak. 
Merksemheidelaan-Jozef De 
Swertstraat (Me) 
Frankrijklei-Mechelsesteenweg-
Verkeerslicht 
33 
16 
24 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Britselei-Lange Leemstraat 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Italiëlei-Paardenmarkt-
Verkeerslicht 
25 
16 
23 
Omwille van geplande heraanleg (binnen Brabo II) werd geen analyse uitgevoerd. 
Vondelstraat 
Luitenant Lippenslaan-Dokter 
Verkeerslicht 
17 
13 
23 
PCV-dossier: akkoord invoeren semi-conflictvrije regeling. V-plan in opmaak. 
Van de Perrelei (Bo) 
Borsbeeksebrug-Binnensingel-
Verkeerslicht 
16 
13 
20 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Guldenvliesstraat 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Frankrijklei-Maria-Henriëttalei-
Verkeerslicht 
27 
13 
20 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Bourlastraat-Blauwtorenplein 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Groenendaallaan-
Verkeerslicht 
25 
11 
20 
Avoc opgemaakt: resultaat moet nog voorgesteld worden op PCV 
Lambrechtshoekenlaan-Uitrit 
E19 (Me) 
Bisschoppenhoflaan-Jan 
Verkeerslicht 
14 

20 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Welterslaan (De) 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Noorderlaan-Groenendaallaan 
Verkeerslicht 
38 
15 
19 
Omwille van recente heraanleg werd geen analyse uitgevoerd 
Jan Van Rijswijcklaan-
Verkeerslicht 
26 
16 
17 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Desguinlei-Singel (R10)-
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 

Bosmanslei 
Jan Van Rijswijcklaan-
Verkeerslicht 
38 
10 
17 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Populierenlaan-Jan De Voslei-
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
VIIde-Olympiadelaan (VIIde-
Olympiadelaan) 
Kolonel Silvertopstraat-Sint-
Verkeerslicht 
29 
15 
17 
Avoc opgemaakt: resultaat moet nog voorgesteld worden op PCV 
Bernardsesteenweg-Emiel 
Vloorsstraat-Generaal 
Armstrongweg 
Italiëlei-Koeikensgracht-Van 
Verkeerslicht 
13 

17 
Omwille van geplande heraanleg (binnen Brabo II) werd geen analyse uitgevoerd. 
Aerdtstraat-Geulincxstraat-
Zwedenstraat 
Amerikalei-Montignystraat-Graaf  Verkeerslicht 
25 

17 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
van Hoornestraat 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Bisschoppenhoflaan-
Verkeerslicht 
29 
13 
16 
Avoc opgemaakt: resultaat moet nog voorgesteld worden op PCV 
Merksemsesteenweg -Lakborslei 
(De) 
Groenendaallaan - Winterling 
Verkeerslicht 
13 

16 
Verkeerslichten geplaatst (maart 2017) n.a.v. PCV-beslissing. 
Noorderlaan-Manchesterlaan 
Verkeerslicht 


16 
Omwille van recente heraanleg werd geen analyse uitgevoerd 
Noordersingel (R10)-Op- en Afrit  Verkeerslicht 
25 
11 
16 
Omwille van recente heraanleg/optimalisatie van kruispunt werd geen analyse uitgevoerd 
E313/E34 (Bo)-Turnhoutsebaan-
Karel Geertsstraat 
Noordersingel (R10)-Stenenbrug  Verkeerslicht 
29 
15 
16 
Omwille van recente heraanleg/optimalisatie van kruispunt werd geen analyse uitgevoerd 
(Bo) 
Uitbreidingstraat-Posthoflei-
Verkeerslicht 
33 
12 
16 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Singel (R10) (Be) 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Van Eycklei-Maria-Henriëttalei-
Verkeerslicht 
29 
15 
16 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Van Breestraat-Rubenslei 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
Schijnpoortweg-Noordersingel-
Verkeerslicht 
43 
11 
15 
Recent heraangelegd. Gedeeltelijk conflictvrije regeling uitgevoerd. 
Slachthuislaan 
Plantin en Moretuslei-
Verkeerslicht 
15 
12 
15 
Gedeeltelijk conflictvrije regeling uitgevoerd n.a.v. PCV-beslissing. 
Simonsstraat-Mercatorstraat 
Luitenant Lippenslaan-In- en 
Verkeerslicht 
23 
10 
15 
Optimalisatie van kruispunt momenteel in onderzoek. 
Uitrit R1 (Zijde Noordersingel) 
Ankerrui - Stijfselrui - 
Kruispunt 
16 

15 
Omwille van geplande heraanleg werd geen analyse uitgevoerd 
Tunnelplaats 
Carnotstraat-Kerkstraat-
Verkeerslicht 
27 
10 
15 
PCV-dossier: gedeeltelijk conflictvrije regeling in onderzoek 
Turnhoutsebaan 
Boomsesteenweg-
Verkeerslicht 


15 
Avoc opgemaakt: door de verscheidenheid van het ongevallenbeeld is het niet mogelijk om 
Terbekehofstraat-Atomiumlaan 
concrete voorstellen te formuleren. Wordt verder opgevolgd door VP 
(Wi)