Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden,'.

Lijst Zwarte punten 2016 
 
 
 
Legende  
 
 uitgevoerd  
 
opgenomen in groter project of afgevoerd  
 
 lopend dossier of nog niet uitgevoerd 
 
PCV nr
datum zitting
weg
aanvrager
plaats
betreft
762
26/06/2007
Antwerpen gemeente
Kapelsesteenweg met Bist
aanpassing kruispunt
766
10/04/2007
Antwerpen De Lijn
Boomsesteenweg-N186
aanpassing voor keerlus 
openbaar vervoer
769
26/06/2007
Antwerpen Licht & Liefde Bredabaan-Rerum Novarumlaan
geluidssignalen voor 
slechtzienden
774
18/09/2007
Antwerpen gemeente
Prins Boudewijnlaan - Floraliënlaan aanpassingen aan 
middenberm
777
9/10/2007
Antwerpen district
N106 - Jos op de Beecklaan
punctuele verlichting
791
12/02/2008
Antwerpen dienstkring
St.-Bernardsesteenweg met 
een fietsoversteekplaats
Antwerpsestraat
792
11/03/2008 &                           A   
ntwerpen gemeente
N116 met Xaveriusstraat
oversteekplaats
09/03/2010
796
8/04/2008
Antwerpen politie
R10 - N120 (Schijnpoortweg)
verleggen afslagstrook
803
12/08/2008 & 
Antwerpen kabinet
A12 met N114 "Leugenberg"
vermijden van 
05/05/2009
terugkeerbeweging
 
 
 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
 
xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx 

PCV nr
datum zitting
weg
aanvrager
plaats
betreft
816
9/09/2008
Antwerpen gemeente
R10 met Bisschopenhoflaan
inrichting van tijdelijke 
parking aan park SpoorOost
818
9/09/2008
Antwerpen politie
R10 met Pretoriastraat
aanpassing kruispunt
824
14/10/2008
Antwerpen WVA
N177 met Moerelei
aanpassen keerlus onder 
viaduct
826
14/10/2008
Antwerpen WVA
N1 met N11
aanleg busbaan
829
18/11/2008
Antwerpen kabinet
Noorderlaan met Luithagen
beveiliging van 
oversteekplaatsen
845
23/03/2009
Antwerpen WVA
Groenendaallaan met 
aanpassing aan kruispunt
Gagelveldstraat, Winterling, 
Gildestraat
846
5/05/2009
Antwerpen gemeente
N148 met de Klaverbladdreef
voetgangerslichten
847
5/05/2009
Antwerpen gemeente
St.-Bernardsesteenweg met de 
voetgangerslichten
Romestraat
850
23/03/2009
Antwerpen gemeente
N1 met Horstsebaan met afrit
voetgangersoversteekplaats
858
5/05/2009
Antwerpen BAM
N70 aan afrit A14
aansluiting parkeerterrein
866
11/08/2009
Antwerpen BAM
N49a met Leien
herinrichting
872
08/09/2009 & 
Antwerpen De Lijn
R10 (ts Grotesteenweg en 
aanpassing rijstroken 
17/11/2009
Posthoflei)
(Busstrook)
877
13/10/2009
Antwerpen BAM
N12 aan Schotensteenweg
VRI en geluidsignalen
878
13/10/2009
Antwerpen BAM
N12 aan uitgang Makro
VRI
879
13/10/2009
Antwerpen BAM
N12 aan stelplaats ts Makro en R11 VRI
tv3v1164
3/02/2004
Antwerpen TV3V
Pl. En Moretuslei - Mercatorstraat
898
9/02/2010
N12
particulier
N12 met Ruggeveldlaan
geluidssignalen voor 
slechtzienden
900
9/03/2010
N180
haven
N180 aan bedrijventerrein bij 
aansluiting op gewestweg
duwvaartkaai
902
20/04/2010
Antwerpen politie
N177 met R11
conflictvrije regeling
903
20/04/2010
N177
politie
N177 met Gaston Fabrélaan
conflictvrije regeling
905
20/04/2010
R1-R10
politie
R10 met Karel Oomstraat
aanpassing fietspaden en 
conflictvrije regeling
906
20/04/2010
R10
politie
R10 met N116 (Stenenbrug)
conflictvrije regeling
907
20/04/2010
N1
politie
N1 met Horstebaan
snelheidsbeperking
916
14/09/2010
N177
WVA
N177 met Terbekehofdreef
maatregelen voor fietsers
917
14/09/2010
N148
WVA
N148 aan school Don Bosco
zone 30 in schoolomgeving
920
14/09/2010 & 
R11
WVA
oversteek in de R11
verleggen oversteekplaatsen
11/02/2015
933
16/11/2010 & 
N1
WVA
N1 met Sint-Hubertusstraat
voetgangerslicht
14/12/2010
934
16/11/2010 & 
N1
WVA
N1 met Vredestraat
voetgangerslicht
14/12/2010
942
19/06/2012
R10-N12
Stad
R10 met N12 "Foorplein"
openstellen rijstrook
944
16/02/2011
N184
Stad
N184 met Kroonstraat
aanpassing kruispunt
946
16/02/2011
N120-N130 Stad
N120 met N130
conflictvrije regeling
947
15/03/2011
N184
Stad
N184 met Montenstraat
aanpassing kruispunt
948
15/03/2011
N184
Stad
N184 met Tweelingenstraat
aanpassing kruispunt
949
15/03/2011
N184
Stad
N184 met Wilrijkstraat
aanpassing kruispunt
 
 
 
 
 
 
 

 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
 
xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx 

 
PCV nr
datum zitting
weg
aanvrager
plaats
betreft
 
952
15/03/2011
N1-R1
politie
N1 met afrit R1
aanpassing aan kruispunt
 
953
15/03/2011
N1
politie
N1 met Paardenmarkt/Vondelstraat aanpassing aan kruispunt
 
 
954
15/03/2011
N12
WVA
N12 aan Rivierenhof
zone 30 in schoolomgeving
971
2/08/2011
R10-N113 Stad
Bolivarplaats
tonnagebeperking
975
2/08/2011
N120
particulier
N120 - N130
geluidssignalen voor 
slechtzienden
982
18/10/2011
N177
bedrijf
N177 met Geleegweg (Ikea)
aanpassing rijstroken en 
verkeerslichten
983
18/10/2011
N116
Stad
N116 met Gravinstraat
omkering rijrichting
984
18/10/2011
N114
awv
N114 aan school Sint-Vincentius 
allerlei maatregelen
(Leugenberg)
992
17/09/2014
N120
politie
N120 met De Sossastraat
beveiligen van 
oversteekplaats met 
verkeerslichten
996
23/11/2011
N180
brandweer
N180 in bocht
beïnvloedbare 
verkeerslichten voor 
brandweer
997
23/11/2011
N1
politie
N1 met Bredastraat
verbeteren veiligheid
1001
20/12/2011 & 
N120
politie
N120 met keesinglaan en 
aanpassing wijkcirculatie
19/09/2012
Santvoortbeeklaan
1038
23/05/2012
N1
gemeente
N1 Frankrijklei
taxi's op bijzonder 
overrijdbare bedding
1039
23/05/2012
N1
gemeente
N1 Italiëlei
1040
23/05/2012
N1
gemeente
N1 Ijzerlaan
1041
23/05/2012
N12
gemeente
N12 Turnhoutsebaan
1042
23/05/2012
N1
gemeente
N1 Grotesteenweg (intra muros)
1043
23/05/2012
N1
gemeente
N1 Bredabaan
1046
19/06/2012
N1
De Lijn
N1 - Keizershoek
verleggen invoegstrook
1047
19/06/2012
N129
De Lijn
N129 met Lambrechtshoeklaan
1048
19/06/2012
N129-N180 De Lijn
N129 met N180
1049
19/06/2012
R10
De Lijn
R10 met Borsbeekbrug
1070
31/07/2012
N116a
gemeente
stuk Herentalsebaan tussen 
zone 30 in schoolomgeving
Boterlaarbaan en 
1073
19/09/2012
N180
particulier
N180 met Treurenborg
verbeteren veiligheid
1074
13/11/2012
N49a
BOK
N49a (Waaslandtunnel)
veranderen 
tonnagebeperking
1075
19/09/2012
N1
school
N1 - middenberm
schoolbus toelaten op BOB
1080
13/11/2012
N177
Licht & Liefde N177 met Boekstraat
geluidssignalen voor 
slechtzienden
1081
13/11/2012
N101b
VOPAK
N101b met Kruisschansweg 
verkeerslichten
(toegang Vopak)
1087
22/01/2013
N173
WVA
N173 met Hoge Aardstraat
verkeerslichten
1094
12/02/2013 & 
n1
particulier
N1 thv Bredabaan 938
afslagstroken aan in- en 
12/03/2013
uitgang
1098
12/03/2013
R11
awv
R11 langs luchthaven Deurne
nieuwe fietsinfrastructuur
1099
12/03/2013
N1
De Lijn
N1 met Kasteelpleinstraat
aanpassing middenberm
1108
11/06/2013
N180
NMBS
spoorwegovergang aan 
maatregelen om signaal te 
Blauwhoefstraat
doen respecteren
1109
11/06/2013
N180
NMBS
spoorwegovergang aan 
maatregelen om signaal te 
Ordamstraat
doen respecteren
 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
 
xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx 

 
PCV nr
datum zitting
weg
aanvrager
plaats
betreft
 
 
1119
30/07/2013
R10
particulier
R10 met Silvertopslaan
aanpassing kruispunt
1128
10/09/2013
R10-N177 provincie
R10 met N177 (J.Van Rijswijcklaan) geluidssignalen voor 
slechtzienden
1131
10/09/2013
diverse
bedrijf
BOB in stad
i-bus op BOB
1132
10/09/2013
N101-R2
politie
N101 aan afritten Thijsmanstunnel
conflictvrije regeling
1138
12/11/2013
R10
provincie
R10 met N148
geluidssignalen voor 
slechtzienden
1139
12/11/2013
A112
BAM
afrit R1 naar Bolivardtunnel en 
quick wins Werven Zuid
Amerikalei
1141
12/11/2013
N12
AWV
N12 met de Grapheusstraat
ontsluiting zijstraat
1142
10/12/2013
N120
politie
N120 met Oude Bosuilbaan
beveiligde 
fietsoversteekplaats
1144
10/12/2013
N148
stad
N148 met Antwerpsesteenweg
aanpassing kruispunt
1148
18/12/2013 & 
E17
BAM
Linkse uitritten E17 voor 
quick wins: herbelijning
17/11/2015
Kennedytunnel
1149
18/12/2013
R1
BAM
R1 uitrit Kennedytunnel LO 
quick wins: herbelijning
(richting Gent)
1150
18/12/2013
E34
BAM
E34 aan oprit Wommelgem
quick wins: herbelijning
1151
18/12/2013
BAM
parallel met E34 over 
quick wins: fietsbrug
Ruggeveldlaan
1152
18/12/2013
A12/E19
BAM
A12/E19 vanaf R1
quick wins: herbelijning
1153
18/12/2013 & 
N180
BAM
N180 tussen Luithagen en N101
quick wins: herbelijning
12/03/2014
1160
15/01/2014
BAM
Tijsmanstunnel
quick wins: herbelijning
1161
12/03/2014
A12-R1
BAM
Weefzone A12-R1
quick wins: herbelijning
1162
15/01/2014
A12
BAM
Weefzone A12
quick wins: herbelijning
1165
15/01/2014 & 
N12
politie
N12 aan Turnhoutsebaan 457
geluidssignalen voor 
12/02/2014
slechtzienden
1171
12/02/2014
N184
politie
N184 aan Erasmusziekenhuis
beveiligen van 
oversteekplaats
1172
12/03/2014
N49a
stad
N49a met Ankerrui
herinrichting kruispunt
1177
9/04/2014
N70
stad
N70 aan halte 'Schep Vreugde'
ontsluiting tijdelijke P&R
1178
9/04/2014
R11
stad
R11 nabij Valkstraat
ontsluiting nieuwe 
brandweerkazerne
1187
30/07/2014
N186
N186 met Camille Huysmanslaan
geluidssignalen voor 
slechtzienden
1195
17/09/2014
N180
AWV
N180 met verbindingsweg met 
aanpassing rijstroken
Rostockweg
1199
22/10/2014
N129
N129 aan brug R1
herhalingslichten
1208
16/12/2014
N1
De Lijn
N1 met eerste doorsteek 
terugkeerverbod
Mechelsebrug
1219
16/12/2014
N184
politie
N184 met 
conflictvrije regeling
Mercatorstraat/Simonstraat
1220
16/12/2014
N114
Stad
N114 met Kristus Koningplein
geluidsignalen voor 
slechtzienden
1236
11/03/2015
N177
Stad
N177 aan Delhaize Berkenrijslaan
Invoegstrook
1237
11/03/2015
N116
Stad
N116 met Fregandus van Rielstraat Afsluiten doorsteek
1238
11/03/2015
R10
Stad
R10 aan Konijnenwei
Ontsluiting parking
 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
 
xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx 

 
PCV nr
datum zitting
weg
aanvrager
plaats
betreft
1242
27/03/2015 & 
R2
AWV
R2 met N101 (complex Lillo)
aanpassing rijstroken
17/11/2015 & 
15/06/2016
1252
5/06/2015
N101
Bayer en HCI N101 met parking Bayer
Ontsluiting parking
1261
5/06/2015
N101
Total
N101 met parking 1 Fina
Fietsinfrastructuur
1262
5/06/2015
N184
Stad
N184 Luitenant Lippenslaan
Kruispunt Dr. Van de Perrelei
Kruispunt J.Englishstraat
Afrit Ring met fietspad
Oprit Ring met fietspad
1263
5/06/2015
N12
Stad
N12 Turnhoutsebaan
Kruispunt Laar
Kruispunt Eliaertstraat
Maris Stella-school
Afslag Stenenbrug
Kruispunt Statielei
1272
16/07/2015
N1
AWV/BAM
N1 met N129
Aanpassing rijstroken
1280
14/10/2015
N177
Slechtziende N177 met N186
Geluidssignalen voor 
slechtzienden
1283
14/10/2015
N180
AWV
N180 met Muisbroeklaan
Aanpassing rijstroken
1290
14/10/2015
A12
AWV
A12 met N114
Aanpassing cyclus en 
rijstroken
1292
21/10/2015
N1
Stad
N1 thv St.-Eduardusschool
Variabele zone 30 
schoolomgeving
1293
27/01/2016
R11
AWV
R11 met Legerstraat
Beveiligen oversteek
1296
27/01/2016
N116
Slechtziende N116 met Muggenberglei
Geluidssignalen voor 
slechtzienden
1297
11/05/2016
R11
Stad
R11 met Jules Moretuslei
Beveiligen oversteek
1299
27/01/2016
R11
AWV
R11 met N12 & N112 met WSC
Aanpassing lichtenregeling
1300
27/01/2016
N1
Slechtziende N1 met Gounodstraat
Geluidssignalen voor 
slechtzienden
1307
13/04/2016
N12
Stad
N12 met Kerkstraat
Aanpassing kruispunt
1308
13/04/2016
N148
Stad
N148 met Coöperatielaan
Aanpassing kruispunt
1309
13/04/2016
N129
AWV
N129 met Winterling
Aanpassing kruispunt
1317
13/04/2016
N129
De Lijn
N129 met Columbiastraat
Aanpassingen trambaan
1327
11/05/2016
N1
AWV
N1 met Merksemseheidestrraat
Aanpassing rijstroken
1339
15/06/2016
N114
Stad
N114 nabij kruispunt met N180
Verleggen beveiligde 
oversteekplaats
 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
 
xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx