Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de informatieaanvraag 'Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij BGHM'.