Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de informatieaanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente'.