Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Mandaten en vergoedingen aan bestuurders in opdracht van de gemeente Elsene voor de jaren 2014-2015-2016'.

GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGING IN DE SCHOOT VAN ZEKERE VERENIGINGEN  
Jaar 2016 
 
A.  INTERCOMMUNALES 
 
BRUSSELSE  INTERCOMMUNALE  MAATSCHAPPIJ  VOOR  DE  VERBREIDING  VAN  DE  TELEVISIE  : 
BRUTELE (Napelstraat, 29/31 - 1050 Brussel). 
 
3 Sectorbeheerders :  
Dhr. Wil y DECOURTY 
 
Dhr. Alain DESTEXHE 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
3 Vervangende sectorbeheerders : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
Mevr. Solange PITROIPA 
Mevr. Maite MORREN 
 
1 Afgevaardigde : 
Dhr. Pierre LARDOT 
 
 
 
INTERCOMMUNALE  VERENIGING  VAN  DE  REGIES  VAN  DE  ENERGIEVERDELING  (RDE)  of  
IBE of SIBELGAZ  (Werkhuizenkaai, 16 - 1000 Brussel). 
 
RDE : 
 
 
 
3 Beheerders : 
Mevr. Anne Rosine DELBART 
Mevr. Solange PITROIPA 
Dhr. Romain DE REUSME 
 
2 Afgevaardigden : 
Dhr. Pierre LARDOT 
Mevr. Valérie LIBERT 
 
IBE 
 
 
 
2 Beheerders : 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
Dhr. Hassan CHEGDANI 
 
1 Commissaris : 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
2 Afgevaardigden : 
Dhr. Romain DE REUSME 
 
Mevr. Assita KANKO 
 
SIBELGAZ 
 
 
 
2 Beheerders : 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
Dhr. Hassan CHEGDANI 
 
1 Commissaris : 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
2 Afgevaardigden : 
Dhr. Pierre LARDOT 
Mevr. Assita KANKO 
 
 
 
SIBELGA OPERATIONS - INTERFIN (Werkhuizenkaai, 16 - 1000 Brussel) 
 
2 Beheerders : 
Dhr. Pierre LARDOT 
 
Dhr. Anne-Rosine DELBART 
 
2 Afgevaardigden : 
Mevr. Valérie LIBERT 
 
Mevr. Maite MORREN 

GEMEENTELIJKE HOLDING (Staatsbladsstraat, 8, 1000 Brussel) 
 
Holding aandeelhouders : 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
 
Holding certificaten : 
Mevr. Caroline DESIR  
 
 
INTERCOMMUNALE LABORATORIUM VOOR SCHEIKUNDE EN BACTERIOLOGIE 
(Maalbeeklaan, 3 - 1000 Brussel). 
 
1 Afgevaardigde : 
Dhr. Hassan CHEGDANI 
 
 
HYDROBRU (Keizerinlaan ? 17-19- 1000 Brussel). 
 
2 Beheerders : 
Dhr. Pierre LARDOT 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
4 Afgevaardigden : 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
Mevr. Assita KANKO 
Mevr. Valérie LIBERT 
Dhr. Romain DE REUSME 
 
 
VIVAQUA (Wolstraat, 70 - 1000 Brussel). 
 
2 Beheerders : 
Dhr. Alain DESTEXHE 
 
Dhr. Romain DE REUSME 
 
1 Commissaris : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
 
7 Afgevaardigden : 
Dhr. Bea DIALLO 
 
Mevr. Anne DELVAUX 
Dhr. Hassan CHEGDANI 
Mevr. Assita KANKO 
Mevr. Valérie LIBERT 
Mevr. Solange PITROIPA 
Mevr. Raquel d’HAESE-LEAL 
 
 
BRUSSELSE INTERCOMMUNALE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR CREMATIE 
(Stil elaan, 61 - 1180 Brussel) 
 
1 Beheerder : 
Dhr. Wil y DECOURTY 
 
 
INTERCOMMUNALE VAN TERAARDEBESTELLING (Everestraat, 4 - 1140 Brussel). 
 
 
1 Effectief beheerder : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
 
1 Afgevaardigde : 
Dhr. Hassan CHEGDANI 
 
 
 
GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE 
GEWEST Stadhuis van Brussel – Grote Markt – 1000 Brussel 
 
1 Vertegenwoordiger : 
Mevr. Dominique DUFOURNY 
 
 

ETHIAS (rue des Croisiers, 24 - 4000 Liège). 
 
1 Afgevaardigde : 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
 
 
VERENIGING  VAN  DE  STAD  EN  DE  GEMEENTEN  VAN  HET  BRUSSELSE  HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST (Aarlenstraat, 53/4 - 1040 Brussel). 
 
1 Beheerder : 
Dhr. Gautier CALOMNE 
 
 
 
GSIP GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL  (Gilbertstraat, 1 – 1000 Brussel) 
 
1 Beheerder 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
 
 
 
ZIEKENHUISVERENIGING ETTERBEEK-ELSENE (Jean Paquotstraat, 63 - 1050). 
 
4 Afgevaardigden - Beheerders : 
Mevr. Caroline LAPORTE, 
 
Mevr. Assita KANKO 
Mevr. Valérie LIBERT 
Dhr.. Simon COLLIGNON 
 
 
ZIEKENHUIZEN IRIS ZUID ZIZ (Baron Lambertstraat, 38 - 1040 Brussel). 
 
Afgevaardigden - Beheerders  
Mevr. Caroline LAPORTE 
 
Dhr. Gautier CALOMNE 
 
Mevr. Maite MORREN 
 
 
Afgevaardigde : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
Mevr. Raquel d’HAESE-LEAL 
Dhr. Yves de JONGHE d’ARDOYE 
 
 
« INTERHOSPITALIERE REGIONALE DES INFRASTRUCTURES DE SOINS IRIS » 
(Dejonckerstraat, 46 – 1060 Brussel) 
 
2 Afgevaardigden - Beheerders : 
Dhr. Gautier CALOMNE 
 
Mevr. Raquel d’HAESE-LEAL 
 
 
 
Haven van Brussel (Redersplein 6 - 1000 Brussel) 
 
1 Beheerder 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
 
 
 
 
 
 

 
 
*                          * 
 
 
 

B.  VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
 
 
VZW AGENTSCHAP VOOR TERRITORIALE ONTWIKKELING BRUSSEL-CAPITAAL. 
 
1 Vertegenwoordiger 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
 
VZW “ATOUT PROJET”  (Henri Jasparlaan, 92- 1060 Brussel). 
 
1 Vertegenwoordiger 
DHR. Bea DIALLO 
 
 
VZW  ELSENS  SPORTCENTRUM  ALBERT  DEMUYTER  (Voltastraat,  18  -  1050  Brussel  -  tel. 
02/515.69.10). 
 
MR – FDF – DE CLIPPELE - LB: 
Mevr. Dominique DUFOURNY 
 
Mevr. Viviane TEITELBAUM 
 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
 
Dhr. Gautier CALOMNE 
 
Mevr. Caroline LAPORTE 
 
Mevr. Delphine BOURGEOIS 
 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
Mevr. Valérie LIBERT 
 
Mevr. Anne – Rosine DELBART 
 
Mevr. Raquel d’HAESE LEAL 
 
Dhr. Wil y DECOURTY 
 
Dhr. Bea DIALLO 
 
Mevr. Anne DELVAUX 
 
Dhr. Romain DE REUSME 
 
 
ECOLO: 
Dhr. Yves ROUYET 
 
Mevr Catherine ROUSSEAU 
 
Dhr. Kéloutang NDIAYE 
 
Mevr. Iseut THIEFFRY 
 
Dhr. Bertrand WERT 
 
Mevr. Geoffrey ROUCOURT 
 
 
CDH: 
Dhr. Ilyas HASSANI 
 
Dhr. Motaher CHOWDHURY 
 
 
VZW «HALTE D’ACCUEIL » (Viaductstraat, 133 - 1050 Brussel). 
 
8 Afgevaardigden : 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
Mevr. Catherine ROUSSEAU 
 
Dhr. Bea DIALLO 
 
Dhr. Gaetan MIONI 
 
Mevr. Anne LACROIX 
 
Mevr. Evelyne MOREL de WESTGAVER 
 
 
4 Beheerders : 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
Dhr. Bea DIALLO 
 
 
 

VZW FLAGEY (Belvederestraat, 27 - 1050 Brussel) 
 
2 Beheerders 
Dhr. Yves de JONGHE d’ARDOYE 
 
Dhr. Pierre LARDOT 
 
NV « Maison de la radio Flagey » 
 
 
 
(1 Waarnemer) 
Dhr. Wil y DECOURTY 
 
 
 
PLAATSELIJK TEWERKSTELLINGSAGENTSCHAP (Marsveldplein, 4 - 1050 Brussel) 
 
6 Deelgenoten :  
Dhr. Bea DIALLO 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
Mevr. Assita KANKO 
Dhr. Gilles VAN den BURRE 
Mevr. Vanessa POTEAU 
Dhr. Motaher CHOWDURY 
 
 
VZW ALINE BARA (Jean Van Volsemstraat, 71 – Tel. : 02/515.64.22). 
 
6 Vertegenwoordigers : 
Dhr. Wil y DECOURTY 
 
Dhr. Yves de JONGHE d’ARDOYE 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
Dhr. Yves ROUYET 
Mevr. Audrey LHOEST 
Dhr. Julien MILQUET 
 
 
 
LOKALE MISSIE VOOR TEWERKSTELLING 
 
7 Vertegenwoordigers : 
Mevr. Delphine BOURGEOIS 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
Mevr. Valérie LIBERT 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
Dhr. Bea DIALLO 
Dhr. Hassan CHEGDANI 
Mevr. Zakia KHATTABI 
 
 
 
VisitBrussels (Grote Markt, Stadhuis, 1000 Brussel) 
 
1 afgevaardigde : 
Dhr. Yves de JONGHE d’ARDOYE 
 
 
 
 
BEGELEIDINGSCENTRUM VAN ELSENE (Elzas Lotharingenstraat, 24 – 1050 Brussel). 
 
Deelgenote leden : 
Mevr. Nathalie GILSON 
Mevr. Anne DELVAUX 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
 
 

SOCIALE SAMENHANG (Elsensesteenweg, 168 - 1050 Brussel - Tel. 02/515.64.64). 
 
MR – FDF – DE CLIPPELE – FDF – 
Mevr. Dominique DUFOURNY 
LB : 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
Mevr. Valérie LIBERT 
 
Dhr. Alain BACK 
 
Mevr. Nathalie d’URSEL- de LOBKOWICZ 
 
Dhr. Romain DE REUSME 
 
Dhr. Bea DIALLO 
 
 
CDH: 
Mevr. Jacqueline DELAPIERRE 
 
 
ECOLO: 
Mevr. Ana RODRIGUEZ MARIN 
 
Dhr. Geoffrey ROUCOURT 
Dhr. Kéloutang NDIAYE 
 
 
 
« CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE 
SUBVENTIONNÉ » (Minimenstraat, 87 1000 Brussel) 
 
1 vertedgenwoordiger 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
 
 
 
« CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES »  
(Gal iërslaan, 32 - 1040 Brussel) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
 
 
 
« CONSEIL DE PARTICIPATION DES INTERNATS AUTONOMES » (Abdijstraat 26 A, 1050 Brussel) 
 
2 vertegenwoordigers 
Dhr. Romain DE REUSME 
Mevr. Raquel LEAL d’HAESE 
 
 
 
IRISTEAM  (Kunstlaan, 21 - 1000 Brussel) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Maite MORREN 
 
 
 
IRISNET  (Kunstlaan, 21 - 1000 Brussel) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Maite MORREN 
 
 
 
Lokale missie van Etterbeek (Kazernenlaan, 29 - 1040 Etterbeek) 
 
1 vertegenwoordiger 
Dhr. Michael ROBERT 
 
 
 
 
 
 

« Théâtre Royal du Peruchet » (Woudlaan, 50 - 1050 Brussel) 
 
10 vertegenwoordigers 
Mevr. Dominique DUFOURNY 
Dhr. Yves  de JONGHE d’ARDOYE 
Mevr. Nathalie GILSON 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
Mevr. Caroline DÉSIR 
Dhr. Pierre LARDOT 
Mevr. Anne-Rosine DELBART 
Dhr. Yves ROUYET 
Mevr Iseut THIEFFRY 
Mevr. Jacqueline DELAPIERRE 
 
 
 
ENTREPRENDRE XXL (Elsensesteenweg 168 - 1050 Brussel) 
 
6 vertegenwoordigers: 
Mevr. Viviane TEITELBAUM 
Mevr. Caroline LAPORTE 
Mevr. Audrey LHOEST 
Dhr. Pierre LARDOT 
Dhr. Motaher CHOWDHURY 
Mevr. Anne-Rosine DELBART 
 
EMERGENCE XL (Scepterstraat 13-19 - 1050 Brussel) 
 
11 vertegenwoordigers: 
Mevr. Delphine BOURGEOIS 
Dhr. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
Mevr. Solange PITROIPA 
Mevr. Valérie LIBERT 
Dhr. Yves ROUYET 
Mevr. Ana RODRIGUEZ 
Dhr. Geoffrey ROUCOURT 
Dhr. Wil y DECOURTY 
Dhr. Bea DIALLO 
Mevr. Anne-Rosine DELBART 
Dhr. Motaher CHOWDHURY 
 
 
REFRESH XL (Scepterstraat, 39 - 1050 Brussel) 
 
1 beheerder : 
Dhr. Bea DIALLO 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
 
BINHÖME (Zwanenstraat, 8 - 1050 Brussel) 
 
6 vertegenwoordigers : 
Dhr. Gautier CALOMNE 
Mevr. Anne DELVAUX 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
Mevr. Noemie ROGER 
Mevr. Anne-Rosine DELBART 
Mevr. Sophie RENDERS 
 
COMENSIA  (De Koninckstraat 40 bus 24 - 1080 SintJans Molenbeek) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Caroline DÉSIR 
 
 

LAKENSE HAARD (Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Caroline DÉSIR 
 
DE ETTERBEEKSE HAARD (De Hyppolite Rolin Wandeling  1 – 1040 Etterbeek) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Caroline DÉSIR 
 
BRUSSELSE WONING (Kardinaal Mercierstraat 37 - 1000 Brussel) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Caroline DÉSIR 
 
ZUIDERHAARD (Bronstraat 18 – 1060 Sint-Gillis) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Caroline DÉSIR 
 
 
 
 

 
 
*                          *