Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Mandaten en vergoedingen aan bestuurders in opdracht van de gemeente Elsene voor de jaren 2014-2015-2016'.

JAAR 2014 
 
GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGING IN DE SCHOOT VAN ZEKERE 
VERENIGINGEN  
 
A.  INTERCOMMUNALES 
 
 
BRUSSELSE  INTERCOMMUNALE  MAATSCHAPPIJ  VOOR  DE  VERBREIDING  VAN  DE  TELEVISIE  : 
BRUTELE 
(Napelstraat, 29/31 - 1050 Brussel - tel. 02/500.99.11 - fax. 02/514.32.67). 
 
3 Sectorbeheerders :  
M. Wil y DECOURTY 
M. Alain DESTEXHE 
Mevr. Assita KANKO 
 
3 Vervangende sectorbeheerders : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
Mevr. Solange PITROIPA 
Mevr. Maite MORREN 
 
1 Afgevaardigde : 
M. Pierre LARDOT 
 
 
INTERCOMMUNALE  VERENIGING  VAN  DE  REGIES  VAN  DE  ENERGIEVERDELING  (RDE)  of  
IBE of SIBELGAZ  (Werkhuizenkaai, 16 - 1000 Brussel - tel. 02/274.31.11 - fax. 02/274.36.93). 
 
RDE : 
 
 
 
3 Beheerders : 
Mevr. Anne Rosine DELBART 
Mevr. Solange PITROIPA 
M. Romain DE REUSME 
 
2 Afgevaardigden : 
M. Pierre LARDOT 
Mevr. Valérie LIBERT 
 
IBE 
 
 
 
2 Beheerders : 
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
M. Hassan CHEGDANI 
 
1 Commissaris : 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
2 Afgevaardigden : 
M. Romain DE REUSME 
 
Mevr. Assita KANKO 
 
SIBELGAZ 
 
 
 
2 Beheerders : 
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
M. Hassan CHEGDANI 
 
1 Commissaris : 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
2 Afgevaardigden : 
M. Pierre LARDOT 
Mevr. Assita KANKO 
 
 
 

SIBELGA - INTERFIN (Werkhuizenkaai, 16 - 1000 Brussel) 
 
2 Beheerders : 
M. Pierre LARDOT 
M. Alain BACK 
 
2 Afgevaardigden : 
Mevr. Valérie LIBERT 
Mevr. Maite MORREN 
 
GEMEENTELIJKE HOLDING (Staatsbladsstraat, 8, 1000 Brussel) 
 
Holding aandeelhouders : 
M. Axel MARCQ 
 
Holding certificaten : 
Mevr. Caroline DESIR  
 
 
INTERCOMMUNALE LABORATORIUM VOOR SCHEIKUNDE EN BACTERIOLOGIE 
(Maalbeeklaan, 3 - 1000 Brussel - tél. 02/230.80.01 - fax. 02/280.08.38). 
 
1 Beheerder :  
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
 
1 Afgevaardigde : 
M. Hassan CHEGDANI 
 
 
HYDROBRU  
(Keizerinlaan ? 17-19- 1000 Brussel). 
 
2 Beheerders : 
M. Pierre LARDOT 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
4 Afgevaardigden : 
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
Mevr. Assita KANKO 
Mevr. Valérie LIBERT 
M. Romain DE REUSME 
 
 
VIVAQUA 
(Wolstraat, 70 - 1000 Brussel - tel. 02/518.81.11 - fax. 02/518.83.06). 
 
2 Beheerders : 
M. Alain DESTEXHE 
M. Romain DE REUSME 
 
1 Commissaris : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
7 Afgevaardigden : 
M. Bea DIALLO 
Mevr. Anne DELVAUX 
M. Hassan CHEGDANI 
Mevr. Assita KANKO 
Mevr. Valérie LIBERT 
Mevr. Solange PITROIPA 
M. Axel MARCQ 
 
 
BRUSSELSE INTERCOMMUNALE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR CREMATIE 
(Stil elaan, 61 - 1180 Brussel - tel. 02/376.76.43 - fax. 02/370.13.58) 
 
1 Beheerder : 
M. Pierre LARDOT 
 
 
 
 

INTERCOMMUNALE VAN TERAARDEBESTELLING (Everestraat, 4 - 1140 Brussel - tel. 02/726.33.43). 
 
1 Effectief beheerder : 
Mme Alexandra DE ROOSE 
 
1 Afgevaardigde : 
M. Hassan CHEGDANI 
GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE 
GEWEST Stadhuis van Brussel – Grote Markt – 1000 Brussel 
 
1 Vertegenwoordiger : 
M. Wil y DECOURTY 
 
 
 
OMOB (rue des Croisiers, 24 - 4000 Liège - tel. 04/220.31.11 - fax. 04/220.33.50). 
 
1 Afgevaardigde : 
M. Axel MARCQ 
 
 
 
VERENIGING  VAN  DE  STAD  EN  DE  GEMEENTEN  VAN  HET  BRUSSELSE  HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST 
(Aarlenstraat, 53/4 - 1040 Brussel - tel. 02/233.20.04 - fax. 02/280.60.90). 
 
1 Beheerder : 
M. Gautier CALOMNE 
 
 
 
GSIP GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLITIESCHOOL  (Gilbertstraat, 1 – 1000 Brussel) 
 
1 Beheerder 
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
 
 
 
 
ZIEKENHUISVERENIGING ETTERBEEK-ELSENE 
(Jean Paquotstraat, 63 - 1050 Brussel - tel. 02/641.41.11 - fax. 02/641.47.08). 
 
4 Afgevaardigden - Beheerders : 
Mevr. Caroline LAPORTE, 
 
Mevr. Assita KANKO 
Mevr. Valérie LIBERT 
M. Simon COLLIGNON 
 
 
ZIEKENHUIZEN IRIS ZUID ZIZ (Baron Lambertstraat, 38 - 1040 Brussel. 
 
Afgevaardigden - Beheerders  
Mevr. Caroline LAPORTE 
 
M. Gautier CALOMNE 
 
Mevr. Maite MORREN 
 
 
Afgevaardigde : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
M. Axel MARCQ 
Mevr. RAQUEL LEAL-d’HAESE 
 
 
« INTERHOSPITALIERE REGIONALE DES INFRASTRUCTURES DE SOINS IRIS » 
(Dejonckerstraat, 46 – 1060 Brussel) 
 
2 Afgevaardigden - Beheerders : 
M. Gautier CALOMNE 
 
M. Axel MARCQ 
 
 

B.  VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK 
 
 
 
VZW AGENTSCHAP VOOR TERRITORIALE ONTWIKKELING BRUSSEL-CAPITAAL. 
 
1 Vertegenwoordiger 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
 
 
VZW “ATOUT PROJET”  (Henri Jasparlaan, 92- 1060 Brussel). 
 
1 Vertegenwoordiger 
M. Bea DIALLO 
 
 
 
VZW  ELSENS  SPORTCENTRUM  ALBERT  DEMUYTER  (Voltastraat,  18  -  1050  Brussel  -  tel. 
02/515.69.10). 
 
MR – FDF – DE CLIPPELE - LB: 
Mevr. Dominique DUFOURNY 
 
Mevr. Viviane TEITELBAUM 
 
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
 
M. Gautier CALOMNE 
 
Mevr. Caroline LAPORTE 
 
Mevr. Delphine BOURGEOIS 
 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
Mevr. Valérie LIBERT 
 
Mevr. Anne – Rosine DELBART 
 
Mevr. Raquel d’HAESE LEAL 
 
M. Wil y DECOURTY 
 
M. Bea DIALLO 
 
Mevr. Anne DELVAUX 
 
M. Romain DE REUSME 
 
 
ECOLO: 
M. Yves ROUYET 
 
Mevr. Sabah MESCHI 
 
M. Eric REMACLE 
 
Mevr. Iseut THIEFFRY 
 
M. Bertrand WERT 
 
Mevr. Geoffrey ROUCOURT 
 
 
CDH: 
M. Ilyas HASSANI 
 
M. Julien MILQUET 
 
 
VZW «HALTE D’ACCUEIL » (Viaductstraat, 133 - 1050 Brussel). 
 
8 Afgevaardigden : 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
M. Mathieu DEBACKER 
 
M. Bea DIALLO 
 
M. Gaetan MIONI 
 
Mevr. Anne LACROIX 
 
Mevr. Evelyne MOREL de WESTGAVER 
 
 
4 Beheerders : 
Mevr. Nathalie GILSON 
 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
M. Bea DIALLO 
 

VZW FLAGEY (Belvederestraat, 27 - 1050 Brussel) 
 
2 Beheerders 
M. Yves de JONGHE d’ARDOYE 
 
M. Pierre LARDOT 
 
NV « Maison de la radio Flagey » 
 
 
 
(1 Waarnemer) 
M. Wil y DECOURTY 
 
 
 
PLAATSELIJK TEWERKSTELLINGSAGENTSCHAP (Marsveldplein, 4 - 1050 Brussel) 
 
6 Deelgenoten :  
M. Bea DIALLO 
M. Michel BREYDEL de GROENINGHE 
Mevr. Assita KANKO 
M. Gil es VAN den BURRE 
Mevr. Vanessa POTEAU 
M. Motaher CHOWDURY 
 
 
VZW ALINE BARA (Jean Van Volsemstraat, 71 – Tel. : 02/515.64.22). 
 
6 Vertegenwoordigers : 
M. Wil y DECOURTY 
 
M. Yves de JONGHE d’ARDOYE 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
M. Yves ROUYET 
Mevr. Audrey LHOEST 
M. Julien MILQUET 
 
 
 
LOKALE MISSIE VOOR TEWERKSTELLING 
 
7 Vertegenwoordigers : 
Mevr. Delphine BOURGEOIS 
Mevr. Solange PITROIPA 
 
Mevr. Valérie LIBERT 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
M. Bea DIALLO 
M. Hassan CHEGDANI 
Mevr. Zakia KHATTABI 
 
 
 
BRUSSEL INTERNATIONAAL TOERISME EN CONGRES (Grote Markt, Stadhuis, 1000 Brussel) 
 
1 afgevaardigde : 
M. Yves de JONGHE d’ARDOYE 
 
 
 
 
BEGELEIDINGSCENTRUM  VAN  ELSENE  (Elzas  Lotharingenstraat,  24  –  1050  Brussel  –  tel. 
02/513.33.73). 
 
Deelgenote leden : 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
Mevr. Nathalie GILSON 
Mevr. Anne DELVAUX 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
 
 

SOCIALE SAMENHANG (Elsensesteenweg, 168 - 1050 Brussel - Tel. 02/515.64.64). 
 
MR – FDF – DE CLIPPELE – FDF – 
Mevr. Solange PITROIPA 
LB : 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
 
Mevr. Assita KANKO 
 
Mevr. Valérie LIBERT 
 
M. Alain BACK 
 
Mevr. Nathalie d’URSEL- de LOBKOWICZ 
 
M. Wil y DECOURTY 
 
M. Bea DIALLO 
 
 
CDH: 
Mevr. Jacqueline DELAPIERRE 
 
 
ECOLO: 
Mevr. Ana RODRIGUEZ MARIN 
 
M. Geoffrey ROUCOURT 
M. Eric REMACLE 
 
 
 
«  CONSEIL  DES  POUVOIRS  ORGANISATEURS  DE  L'ENSEIGNEMENT  OFFICIEL  NEUTRE 
SUBVENTIONNÉ » (Minimenstraat, 87 1000 Brussel) 
 
1 vertedgenwoordiger 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
 
 
 
« CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES »  
(Gal iërslaan, 32 - 1040 Brussel) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
 
 
 
« CONSEIL DE PARTICIPATION DES INTERNATS AUTONOMES » (Abdijstraat 26 A, 1050 Brussel) 
 
 
2 vertegenwoordigers 
M. Romain DE REUSME 
Mevr. Raquel LEAL d’HAESE 
 
 
 
« FOYER IXELLOIS » (Zwanenstraat, 8 - 1050 Brussel - tel. 02/649.20.13 - fax. 02/640.65.85). 
 
6 beheerders : 
M. Gautier CALOMNE 
M. Axel MARCQ 
Mevr. Anne DELVAUX 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
M. Romain DE REUSME 
Mevr. Anne-Rosine WILMET-DELBART 
 
 
IRISTEAM  (Kunstlaan, 21 - 1000 Brussel) 
 
1 vertegenwoordiger 
Mevr. Maite MORREN 
 
 
 
Lokale missie van Etterbeek (Kazernenlaan, 29 - 1040 Etterbeek) 
 
1 vertegenwoordiger 
M. Michael ROBERT 
 

« Théâtre Royal du Peruchet » (Woudlaan, 50 - 1050 Brussel) 
 
10 vertegenwoordigers 
M. Wil y. DECOURTY 
M. Yves  de JONGHE d’ARDOYE 
Mevr. Nathalie GILSON 
M. Pierre LARDOT 
Mevr. Marinette DE CLOEDT 
Mevr. Alexandra DE ROOSE 
Mevr. Anne Rosine WILMET DELBART 
M. Yves ROUYET 
Mevr Iseut THIEFFRY 
M. Julien MILQUET 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *